NAUJIENOS

Visos kategorijos
Tiek Dailės mokykla, tiek ir muzikos mokykla turi ką pasiūlyti tiek vaikams, tiek ir suaugusiems. Užsiėmimai vyksta ir Kėdainių kultūros centre, kuris dabar įsikūręs buvusiuose Kauno kolegijos Kėdainių J. Radvilos studijų centro patalpose.  / Algimanto Barzdžiaus/„Rinkos aikštės“ archyvo nuotr.

Neformalus užimtumas: kur moksleiviams lankyti būrelius?

Dovydas PASLAUSKAS - 16:00 Lapkričio 09d. 2020

Iki šiol besilaikiusios sugriežtėjusių reikalavimų ir besivadovavusios Vyriausybės patvirtintais saugumo nurodymais ir reikalavimais dėl COVID-19 viruso Kėdainių neformaliojo švietimo įstaigos po moksleivių rudens atostogų savaitę laiko dirbs nuotoliniu būdu. Kokias programas lankyti moksleiviams siūlo neformaliojo švietimo įstaigos, pasiteiravome Kėdainių dailės ir Muzikos mokyklų bei Kėdainių kultūros centro darbuotojų.

Siūlo ilgalaikes ir trumpalaikes programas

Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Černikauskienė pasakojo, kad moksleiviams siūlomos lankyti ilgalaikės ir trumpalaikės neformaliojo švietimo programos.

„Moksleiviams siūlome ilgalaikes, formalųjį švietimą papildančias programas ir neformaliojo švietimo trumpalaikes programas – turime muzikos mėgėjų programą, suaugusiųjų mokymą, baleto ir dainavimo studijas, ankstyvąjį muzikinį ugdymą.

Muzikos mokykloje besimokantiems mokiniams po kelių metų siūlome solinio dainavimo ir džiazinio muzikavimo pamokas“, – pasakojo A. Černiauskienė.

Kėdainių dailės mokyklos direktorė Vida Burbulienė taip pat kvietė vaikus lankyti neformaliojo švietimo programas.

„Kėdainių dailės mokykla kviečia vaikus, mokinius, jaunimą ir suaugusius lankyti šias programas:  mokytis formalųjį švietimą papildančio ugdymo programose: 7–10 m. pradinis dailės ugdymas (mokiniai mokosi 3 metus) arba 11–16 m. pagrindinis dailės ugdymas (mokiniai mokosi 4 metus). Taip pat galima mokyti neformaliojo vaikų  švietimo programose: 3–6 m. vaikai kviečiami mokytis į ankstyvąjį dailės ugdymą; 7–19 m. mokiniai kviečiami mokytis akademinio piešimo, keramikos, kompiuterinės grafikos ir tapybos.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose siūloma mokytis keramikos, tapybos, piešimo, odos ir tekstilės.  Taip pat vaikams siūloma pasirinkti vieno mokomojo dalyko programą – 7–10 ir 11–14 m. dailės raišką“, – apie plačias mokymosi galimybes pasakojo V. Burbulienė.

Užsiėmimai – ir Kėdainių kultūros centre

Šiemet Kultūros centras siūlo šias neformaliojo švietimo programas moksleiviams:

 „Choras, daina ir aš“. Programos esmė – ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus ir užtikrinti visapusišką muzikinį ugdymą bei suteikti vokalinio muzikavimo patirtį.

Programos veiklos bus vykdomos trims kryptimis: dainavimo technikos lavinimas; chorinių kūrinių interpretavimas; atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje. Vaikai ugdys asmenines ir bendrąsias muzikines kompetencijas, sustiprins vokalinius gebėjimus ir dainavimo įgūdžius, gaus teigiamų emocijų, kurios tiesiogiai įtakos gerą vaiko savijautą, turės tiesioginės įtakos sėkmingam vaiko ugdymui(si) formaliojo švietimo sistemoje, padės vaikui spręsti savo problemas ir aktyviai veikti bendruomenėje. Vieta – Kėdainių kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai. Vadovė –  Daiva Makutienė, tel. 8 614 75 628, el. p. daiva.makutiene@gmail.com

„Šuldu buldu kakaryko“. Etninės kultūros programos vaikams esmė – ugdyti liaudies meno bei kūrybos poreikį, puoselėti ir populiarinti etnokultūrinį paveldą.

Pagrindinę programos dalį sudaro Kėdainių krašto etninės kultūros pažinimas (dainuojamoji tautosaka, choreografinis folkloras, rateliai, žaidimai, smulkioji tautosaka) ir vaiko, kaip liaudies kūrybos atlikėjo, ugdymas.

Programos dalyviai įgis suvokimą apie papročius, kalendorinių švenčių ir ritualų sąsajas su gyvenimo tėkme, išmoks kūrybiškai dalyvauti šeimos, bendruomenės šventėse ir kasdienybėje, lavins pilietiškumo, tautiškumo, socialinius, dvasinius gebėjimus, įgis etnokultūrinių kompetencijų. Vieta – Kėdainių kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai. Vadovė – Aušra Giedrienė, tel. 8 650 29 522, el. p.ausra@austaras.lt

„Lietuvių tradicijos, papročiai bei šventės“. Programos esmė ir paskirtis – ugdyti poreikį domėtis lietuvių etnokultūros paveldu, puoselėti tradicijų ir papročių tęstinumą. Programos turinys remiasi kalendorinėmis lietuvių šventėmis, tradicijomis ir papročiais. Užsiėmimų metu vaikai mokysis kalendorinių, apeiginių dainų, šokių, žaidimų. Lietuvių pasakų su dainuojamaisiais intarpais inscenizavimas plės vaikų saviraiškos galimybes.

Vaikai įgis suvokimą apie lietuvių tradicijas, papročius, jų ryšį su gyvenimo tėkme, išmoks gerbti tautos vertybes, didžiuosis savo kalba ir kultūra, pažins jos unikalumą pasaulio kultūros kontekste, galės kūrybiškai dalyvauti šeimos, bendruomenės šventėse ir tiesiog gerai praleisti laiką su bendraamžiais, lavins pilietiškumo, tautiškumo, socialinius, dvasinius gebėjimus, įgis etnokultūrinių kompetencijų. Vieta – Lančiūnavos bendruomenės centras, Aukštuvių g. 4, Lančiūnava, Kėdainių r. Vadovė – Irena Paragienė, tel. 8 618 73 120, el. p. kultlanciunava@gmail.com

„Pažinimas – gyvenimo džiaugsmas“. Programos tikslas – praplėsti Lančiūnavos kaimo vaikų socializacijos galimybes, ugdyti jų pažinimo, komunikavimo, bendradarbiavimo, kūrybines ir kultūrines kompetencijas,  gilinti pilietinę ir tautinę savimonę, sudarant sąlygas saviraiškai ir savirealizacijai.

Programa skirta 7–17 metų Lančiūnavos kaimo vaikams ir paaugliams, orientuota į turiningą laisvalaikio praleidimą ir ugdymosi poreikių tenkinimą. Dalyviams bus sudarytos sąlygos plėsti akiratį, supažindinant su  lietuvių tradicijomis ir amatais; gintaro atsiradimu ir jo panaudojimu; vandens malūnų istorija ir kaip malami miltai, kruopos, sėlenos; pažins aplinką per pojūčius ir prisilies prie dvarų istorijos.

Dalyvaudami 5 įvairiose edukacinėse programose  dalyviai ne tik praplės akiratį, bet ir mokysis  pagarbaus tarpusavio bendravimo bei tolerancijos, stiprins socialinius įgūdžius, praplės kultūrines kompetencijas, ugdys  meninius gebėjimus ir kūrybiškumą bei saviraišką. Veiklos buvo įgyvendinamos nuo rugpjūčio 19 iki spalio 10 d. Lančiūnavos bendruomenės centre. Programos vadovė – Irena Paragienė, tel. 8 618 73 120, el. p. kultlanciunava@gmail.com

„Atrask. Pažink. Tobulėk 2“. Programos tikslas – praplėsti jauno žmogaus socializacijos galimybes, ugdant jų pažinimo ir saviugdos, komunikavimo, kūrybines ir kultūrines kompetencijas.

Programa skirta Kėdainių m. vaikams ir jaunimui savaitgalių užimtumui rugsėjo–spalio–lapkričio mėn. Dalyviams bus sudarytos sąlygos praplėsti akiratį (pažintinės ekskursijos su gidu Valdovų rūmuose ir Pažaislio vienuolyne, Panevėžio Dailės ir Fotografijos galerijose), dalyvauti edukacinėse programose („Artistas – lėlininkas“ Panevėžio lėlių vežimo teatre; „Čiurlionio kosmosas“ M. K. Čiurlionio dailės muziejuje; „Lobiai“ Krekenavos regioniniame parke)  ir susipažinti su profesionaliuoju menu (baletas vaikams „Pelenė“ Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre ir miuziklas „Grafas Montekristas Kauno muzikiniame teatre“).

Tai praplės pažinimo, socialines, kultūrines, asmeninės saviugdos ir komunikavimo bei tolerancijos kompetencijas, skatins pagarbų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą. Veiklos vykdytos rugsėjo 27 d., spalio 3 d. ir 10 d. bei turėtų vykti lapkričio 6 d. Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centras. Vadovė – Genovaitė Gustytė, tel. 8 612 65 321, el.p. kkcpavaduotoja@gmail.com

„Šokis – kūrybiškumas ir saviraiška“. Programa skirta 10–16 m. vaikams, norintiems išreikšti save šokyje ir apimanti svarbiausias šokio žinias, veiklas ir principus.

Dalyvavimas programoje padės formuoti teigiamą požiūrį ir norą domėtis šokiu, įgyti šokio žinių ir gebėjimų šokti, kurti, stebėti ir suprasti šokį, išsakyti ir pagrįsti savo įspūdžius, nuomonę ar mintis, dalyvaujant įvairiose šokio programos veiklose.  Programoje daug dėmesio bus skiriama šokio sąsajoms su kasdieniu gyvenimu.

Dalyviai mokysis įžvelgti ir pritaikyti įgytą šokio patirtį, siekiant karjeros arba tenkinant asmeninius socialinius bei kultūrinius poreikius. Taip pat gilins supratimą įvairiuose šokio stiliuose – nuo klasikinio iki šiuolaikinio šokio technikų. Ši praktika bus perkelta į koncertines programas, dalyvaujant įvairiose žanro veiklose.

Programos metu dalyviai gilins ne tik asmenines kompetencijas (savęs pažinimas), socialines (bendrauti, būti atsakingam), kūrybines (aktyviai ir kūrybingai veikti), komunikavimo (tinkamai naudoti ir suprasti kūno kalbą), pažinimo (plėsti akiratį), bet ir dalykines (šokio raiškos bei kūno plastikos). Vieta – Kėdainių kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai Vadovė Paulina Švaranavičiūtė, tel. 8 640 46 466, el. p. svar.paulina@gmail.com

Kėdainių kultūros centro direktoriaus pavaduotojos kultūrinei veiklai Genovaitės Gustytės teigimu, priimami visi norintys dalyvauti veiklose, o užsiėmimai – nemokami.

„Tikrai priimame visus norinčius. Kasmet programose dalyvauja apie 100 moksleivių. Neformaliojo vaikų švietimo programos vykdomos nuolat – moksleiviui visiška pasirinkimo laisvė, kiek laiko dalyvauti vienoje ar kitoje programoje. Mokėti už būrelius nereikia, nes visas NVŠ programas finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija“, – pasakojo G. Gustytė.

Bus užtikrinamas vaikų saugumas

Pasaulyje intensyviai siaučiant COVID-19 pandemijai ir Lietuvos Vyriausybei nustačius papildomus saugumo sugriežtinimus švietimo ir kultūros įstaigoms, aktualus klausimas – kaip bus užtikrinamas moksleivių saugumas?

„Kad užtikrintume vaikų saugumą, laikysimės visų nustatytų reikalavimų, taikomų kultūrinių renginių metu – 1 m atstumo, kaukių dėvėjimo, paviršių ir rankų dezinfekavimo“, – informavo G. Gustytė.

Dailės mokyklos direktorė V. Burbulienė patikino, kad mokinių saugumo užtikrinimui imtasi visų privalomų priemonių.

„Dailės mokykloje privalomos  dėvėti kaukės visiems (mokiniams, tėvams, globėjams – rūpintojams, mokytojams, mokyklos darbuotojams ir paslaugų teikėjams), išskyrus ankstyvojo ugdymo mokiniams. Pašaliniai asmenys į mokyklą neįleidžiami.

Ribojame mokinius atlydinčių ir pasitinkančių tėvų patekimą į mokyklą, tėvų laukimo vieta paskirta pirmo aukšto fojė. Dezinfekciniu skysčiu mokytojai nuvalo suolų, stalų ir rankenų paviršius, išvėdina klases. Koridorius, laiptines ir kitus kabinetus prižiūri, vėdina, dezinfekuoja valytoja.

Mokykloje sudarytos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai).

Sudarytos sąlygos darbuotojams ir ateinantiems į Dailės mokyklą rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje prie įėjimo į švietimo įstaigą padėta rankų dezinfekcijai skirtas skystis). Kol rudens oras mus lepina pamokas ir renginius vedame lauke“, – pasakojo Dailės mokyklos direktorė V. Burbulienė.

Muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Černikauskienė taip pat teigė, kad saugumui užtikrinti bus imtasi privalomų priemonių.

„Dėl COVID-19 imamės visų atsargos priemonių, kaip ir visos mokyklos, mokykloje visi dėvime kaukes, laikomės saugių atstumų, dezinfekuojame rankas ir paviršius, instrumentus, ribojame suaugusiųjų apsilankymą mokyklos viduje“, – informavo A. Černikauskienė.

0 Skaityti komentarus / komentuoti

Komentuoti

Naujienų portalo www.rinkosaikste.lt redakcija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau rodo komentaro autoriaus IP adresą ir pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, pažeidžia įstatymus ar reklamuoja. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus redakcija.ra@gmail.com. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Skelbdami savo nuomonę, jūs sutinkate su taisyklėmis.
Griežtai draudžiama www.rinkosaikste.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti www.rinkosaikste.lt kaip šaltinį.
Taip pat skaitykite
img

Informacinių technologijų pamoka mokykloje: prieš 10 metų ir dabar

Mokyklų bendruomenių metai
09:55 Vasario 10d. 2021
img

Vaiko dienotvarkė: kiek laiko leisti jam naudotis kompiuteriu?

Mokyklų bendruomenių metai
08:00 Sausio 16d. 2021
img

„Obelėlėje“ sportuoja visi (FOTOGALERIJA)

Mokyklų bendruomenių metai
1
15:51 Gruodžio 15d. 2020
img

Patyčioms mokykloje – ne vieta

Mokyklų bendruomenių metai
12:59 Gruodžio 03d. 2020
img

Mokyklinės olimpiados ir konkursai: pasipelnymo šaltinis ar nauda vaikams?

Mokyklų bendruomenių metai
10:50 Lapkričio 17d. 2020
img

Broniaus Oškinio aviacijos akademijoje „įšventinti“ nauji aviatoriai

Mokyklų bendruomenių metai
14:03 Rugpjūčio 28d. 2020
img

Gavo planšetes nuotoliniam mokymuisi

Mokyklų bendruomenių metai
10:35 Balandžio 14d. 2020

SKELBIMAI

touched by digitouch!