NAUJIENOS

Visos kategorijos
 Kėdainių rajono savivaldybės Etikos komisijos pirmininkas Saulius Sinickis galimai negeba atskirti Etikos komisijos posėdžio nuo savo buvusio tiesioginio darbo jėgos struktūrose.  / Algimanto Barzdžiaus/ „Rinkos aikštės“ archyvo nuotr.

Etikos komisija – savivaldybės linčo teismas?

Eglė KUKTIENĖ - 11:10 Kovo 10d. 2020

Rajono savivaldybės Etikos komisijos posėdžiai, ko gero, dar niekada nebuvo tokie kupini manipuliacijų ir nepagarbos komisijos nariams, kaip pastaruoju metu. Etikos komisijos pirmininkui Sauliui Sinickiui daugiau kaip dvidešimties metų darbas jėgos struktūrose, panašu, galimai kiša koją bandant išspręsti farsu tapusius kaltinimus kolegoms. Atrodo, kad nusikaltėlių tardymo įpročiai tiek giliai įsiėdę į šio politiko galvą, kad galimai neleidžia vadovautis sveiko proto principais.

Komisijos nariams piktinantis, kad gaištamas laikas situacijoje, kurios sprendimas jau seniausiai aiškus, pirmininkas į kalbas nesileidžia – rinktis į jokio tikslo neturinčius ir apčiuopiamų rezultatų neduodančius posėdžius ir toliau reikės, maža to, juos jis prilygina teismo posėdžiams.

Prašė įvertinti

Per pirmąjį Etikos komisijos posėdį, kuris vyko prieš 3 mėnesius, buvo diskutuota, ar S. Sinickis tikrai gali tinkamai eiti Etikos komisijos pirmininko pareigas. Tačiau nepaisant to, kad kai kuriems tarybos nariams buvo iškilę abejonių dėl pirmininko nešališkumo, jo asmuo taip ir liko neliečiamas.

Kone identiška situacija susidarė ir antrą kartą susirinkus aptarti tarybos narių Aušrelės Kaminskienės deklaracijos ir Virginijos Baltraitienės išsakytų viešumoje galimai neteisingų kaltinimų.

A. Kaminskienei pateikus informaciją apie visus pirmininko pažeidimus pirmojo posėdžio metu, bendrų Etikos komisijos nuostatų pažeidimus – jo gebėjimo pirmininkauti klausimas, nors ir buvo iškeltas, tačiau, liaudiškai tariant, taip ir liko numuilintas.

Svarbiausia, nuo 2020 metų pasikeitus įstatyminei bazei, tyrimas, ar A. Kaminskienės deklaracijos buvo užpildytos tinkamai, apskritai netenka prasmės. Nuo šiol individuali veikla, kuri nesukelia privačiųjų ir viešųjų interesų konflikto, kai sandorio vertė nėra didensnė, kaip 3 000 eurų, deklaracijose atsispindėti neprivalo. Aut. past.

Manipuliuoja įstatymais?

Posėdžio pirmininkas itin dažnai dengiasi įstatymine baze – štai pirmojo posėdžio metu tikino, kad daromas garso įrašas neleidžia nutraukti pradėto tyrimo, kuris pradėtas buvo net neišgirdus jokių faktinių aplinkybių, o komisijos nariai buvo tiesiog spaudžiami priimti sprendimą nežinant konkrečios situacijos. Tačiau paaiškėjo, kad garso įrašas net nebuvo daromas. Paklaustas, ar pripažįsta šį savo pažeidimą, S. Sinickis nukreipė kalbą, o vėliau pasiteisino nesuveikusiu diktofonu.

Prieš nusprendžiant pradėti tyrimą, pirmininkas neleido pasisakyti A. Kaminskienei, teigdamas, kad įstatymiškai niekas neturi teisės net klausyti jokių faktinių aplinkybių, jei tyrimas nepradėtas.

Tačiau panašu, kad įvairūs potvarkiai ir nuostatos galioja tik kitiems, bet ne jam pačiam. Štai Etikos komisijos darbo nuostatų jis nepaiso, maža to, tame nemato jokios bėdos.

„Nuo 2019-12-09 nebuvo organizuojamas nė vienas komisijos posėdis, nors pagal ir dabar galiojančius Etikos komisijos nuostatus posėdžiai turi būti organizuojami kas mėnesį, jeigu yra pareiškimų teikimai į Etikos komisiją. Žinau, kad tris kartus – sausio 15-ąją, vasario 3-iąją ir vasario 14-ąją buvo kreipiamasi į komisiją, tačiau Etikos komisijos posėdžiai taip ir nebuvo suorganizuoti.

Po konsultacijos su VTEK Tyrimų skyriaus vedėja Areta Miškiniene ir Prevencijos skyriaus vyriausiuoju specialistu Giedriumi Korsaku buvo nedviprasmiškai konstatuota, kad posėdžių organizavimo tvarka, komisijos bei komisijos pirmininko kompetencijos ir įgaliojimo ribos nesikeičia, galioja einamoji nuostatų redakcija“, – komisijos narių dėmesį atkreipė A. Kaminskienė.

Kėdainių rajono savivaldybės Etikos komisijos pirmininkas Saulius Sinickis galimai negeba atskirti Etikos komisijos posėdžio nuo savo buvusio tiesioginio darbo jėgos struktūrose. / Eglės Kuktienės nuotr. Derinti nematė reikalo

Maža to, Etikos komisijos pirmininkas galimai negeba atskirti Etikos komisijos posėdžio nuo savo buvusio tiesioginio darbo jėgos struktūrose.

Pasirodo, posėdžio datos derinti su komisijos nariais jis nesiteikia, o patį Etikos komisijos posėdį prilygina teismui.

A. Kaminskienė ir Etikos komisijos narys Tomas Bičiūnas taip pat yra ir Narkotikų kontrolės komisijos nariai. Ši komisija posėdžiauti turėjo rinktis kovo 2 dieną. Toks sprendimas buvo priimtas dar sausio gale. Netikėta, tačiau dieną po sprendimo priėmimo, S. Sinickis el. paštu Etikos komisijos narius informavo, jog tą pačią dieną ir tą pačią valandą organizuojamas ir jo vadovaujamos komisijos posėdis.

„Dėl posėdžio laiko derinimo su manimi, Etikos komisijos nare ir asmeniu, kurio veiklos tyrimo klausimas įtrauktas į darbotvarkę, nebuvo.

Susisiekiau su pirmininku S. Sinickiu ir paaiškinau, kad dubliuojasi dviejų komisijų posėdžių laikas ir Narkotikų kontrolės komisijos posėdį privalau vesti aš, o taip pat posėdyje turėtų dalyvauti ir kitas Etikos komisijos narys – Tomas Bičiūnas.

Sinickis pareiškė, kad kito laiko jis nederins, o Etikos komisijos posėdį prilygino teismo posėdžiui, replikuodamas: ,, tai ką, jūs į teismo posėdį neatvyktumėt?“ – apie protu sunkiai suvokiamą komisijos pirmininko elgesį komisijos narius informavo A. Kaminskienė.

Vilkina sprendimą?

2019 metų gruodžio 9 dieną buvo priimtas sprendimas pradėti tyrimą A. Kaminskienės ir V. Baltraitienės atžvilgiu. Etikos komisijos nuostatos nurodo, kad tyrimo sprendimas turi būti priimtas ne vėliau, kaip per 30 dienų nuo tyrimo pradžios. Tenka pripažinti, kad nuo 2019 metų gruodžio pradžios iki 2020 metų kovo pradžios praėjo daugiau nei 30 dienų, o tyrimo terminą pirmininkas pratęsė savavališkai, be komisijos narių žinios.

„Įvertinus Etikos komisijos nuostatus galima konstatuoti, kad tik Komisija, o ne vienasmenišku pirmininko sprendimu gali spręsti dėl tyrimo pratęsimo ir/ar kreipimosi į VTEK.

Komisijos pirmininkas neturi tokių išskirtinių įgaliojimų, be komisijos žinios veikti komisijos vardu.

Tačiau Etikos komisijos pirmininkas Saulius Sinickis be komisijos žinios ir įgaliojimo, nesulaukęs 20 darbo dienų gauti Etikos komisijos užduotų klausimų–atsakymų iš kompetentingų institucijų, vienašališkai kreipėsi į VTEK dėl tyrimo laiko pratęsimo“, – atkreipė dėmesį A. Kaminskienė.

Susisiekiau su pirmininku S. Sinickiu ir paaiškinau, kad dubliuojasi dviejų komisijų posėdžių laikas, bet jis pareiškė, kad kito laiko nederins, o Etikos komisijos posėdį prilygino teismo posėdžiui, replikuodamas: „< ...> tai ką, jūs į teismo posėdį neatvyktumėt? A. Kaminskienė

Pasikeitė įstatymas

Svarbiausia, nuo 2020 metų pasikeitus įstatyminei bazei, tyrimas, ar A. Kaminskienės deklaracijos buvo užpildytos tinkamai, apskritai netenka prasmės.

Nuo šiol individuali veikla, kuri nesukelia privačiųjų ir viešųjų interesų konflikto, kai sandorio vertė nėra didesnė kaip 3 000 eurų, deklaracijose atsispindėti neprivalo.

Jau yra panašių atvejų, kai VTEK praktiškai identiškus tyrimus nutraukė, vadovaudamasi naująja įstatymo redakcija.

Bergždžią tyrimą nutraukti prašė ir kai kurie Kėdainių tarybos Etikos komisijos nariai.

„Vadovaujantis naująja įstatymo redakcija, mes galime net nespręsti šito klausimo“, – kalbėjo komisijos narys T. Bičiūnas.

„Mes pagal naująją redakciją net netęsti tyrimo galime. Ar mes veikti neturime ką? Kiek laiko mes tų atsakymų galime laukti? Nutraukime tyrimą pagal naująją įstatymo redakciją“, – antrino Algimantas Kižauskas, prašydamas paviešinti minėtą redakciją.

„Kaip jisai skamba, nesvarbu šiuo atveju, kadangi mes turime iki galo ištirti atvejį. Juk nepaimsim ir nenumesim.

Mes turime konstatuoti, ar buvo pažeidimas. Paskui mes spręsime klausimą dėl tyrimo nutraukimo. Tačiau dabar mes negalime nieko nuspręsti, nes neturime jokių duomenų.

Ano posėdžio metu aš jums sakiau – prisipažinkite, kad pažeidėte (įstatymus – red. past.), ir mes tyrimą nutrauksime. Įstatyme tokia sąlyga yra, vienintelis būdas nutraukti tyrimą“, – kalbėjo S. Sinickis.

Ir ką gi primena toks spaudimas prisipažinti, kad esi kaltas?...

Verta atkreipti dėmesį, kad visi duomenys apie A. Kaminskienės turtą ir individualią veiklą buvo pateikti komisijai pirmojo posėdžio metu, tačiau komisijos pirmininkas jais nepasitikėjo – pareikalavo tų pačių dokumentų iš įvairių valstybinių institucijų.

Kol pastarieji nėra gauti, pirmininkas traktuoja, kad jokių dokumentų jis neturi, ir komisija priimti sprendimo, pasak jo, negali.

Dirbo be darbotvarkės

Tiesa, iki pat posėdžio galo komisija darbavosi nepatvirtinusi darbotvarkės.

Buvo nuspręsta pratęsti tyrimo terminą iki balandžio 9 dienos, o kalbant apie pirmininko tinkamumą eiti šias pareigas, klausimas tiesiog subliuško.

„Tai aš nežinau, ar čia Komisijos reikalas spręsti. Vėl tyrimo reikės“, – skėsčiojo rankomis S. Sinickis.

Nenuostabu, kad kankinamai neaiškią tyrimo eigą matantys komisijos nariai tiesiog mojo ranka į galimybę dar bergždžiai pasiginčyti į šoną atidėjus savo tiesioginius darbus.

Paprastai darbotvarkėse yra skiriamas laikas papildomiems klausimams. Ir nors darbotvarkės faktiškai nebuvo, pabandžius ją įsivaizduoti, atėjus laikui spręsti kitus klausimus, vėl pasirodė S. Sinickio manipuliacijos.

A. Kaminskienei paklausus, ar komisija negavo daugiau jokių kreipimųsi, S. Sinickis suskubo atsakyti: „Ne, ne.“

Tačiau A. Kaminskienei pasiruošus atsakyti, greitai pakeitė mintį – „Šiandieną gavau, tarp kitko, nespėjau perskaityti“.

Komisijos nariams paprašius negaišti laiko, nelaukti 10-ies kalendorinių dienų ir susipažinti su kreipimaisis dabar pat, pirmininkas atrėžė, kad reikėtų balsuoti, o balsuoti, ar galima susipažinti su raštais, teigė negalintis, nes... nėra su jais susipažinęs.

Štai taip veikia politikoje atsidūrę jėgos struktūrų žmonės.

Matyt, netikėta, kad raštai, su kuriais S. Sinickis teigė nesusipažinęs, yra susiję su jo paties bei jo atstovaujamos koalicijos kolegų – Virmanto Pikelio, Vilmos Šnurevičiūtės bei Virginijos Baltraitienės – viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijomis, kurios buvo papildytos arba atnaujintos nepaisant įstatymuose nurodytų terminų.

7 Skaityti komentarus / komentuoti

Komentuoti

Naujienų portalo www.rinkosaikste.lt redakcija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau rodo komentaro autoriaus IP adresą ir pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, pažeidžia įstatymus ar reklamuoja. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus redakcija.ra@gmail.com. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Skelbdami savo nuomonę, jūs sutinkate su taisyklėmis.
Griežtai draudžiama www.rinkosaikste.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti www.rinkosaikste.lt kaip šaltinį.

SKELBIMAI

touched by digitouch!