GYVENIMAS MARGAS

Visos kategorijos
Gudžiūnų seniūnijos seniūnas Vidmantas Cechanavičius ir jo šeima.  / Asmeninio archyvo  nuotr.

Gudžiūnų seniūnija turi naują seniūną

Džestina BORODINAITĖ - 09:36 Sausio 26d. 2021

Nors Gudžiūnai – viena iš labiausiai nuo Kėdainių nutolusių krašto seniūnijų, tačiau, anot naujojo šios seniūnijos seniūno Vidmanto Cechanavičiaus, ji nėra užmiršta.

Bus vos trys mėnesiai, kaip V. Cechanavičius eina Kėdainių rajono šiaurinėje dalyje esančios seniūnijos seniūno pareigas, tačiau veržlumo ir entuziazmo nestokojantis vyras tikina esąs pasiruošęs atsakingai ir aktyviai dirbti seniūnijos, jos gyventojų labui, gilintis į esamas problemas ir jas spręsti.

Svarbūs darbai

„Darbai ir problemos mūsų seniūnijoje – daugmaž tokios pačios, kaip ir kitose Kėdainių rajono seniūnijose: kelių ir šalikelių priežiūra, remontas bei gatvių infrastruktūra, apšvietimas, vandentiekis, nuotėkos, lankytinų seniūnijos objektų, viešųjų erdvių, aplinkos, apleistų, didelį pavojų aplinkiniams keliančių apgriuvusių pastatų tvarkymas, gyventojų saugumo užtikrinimas...“ – Gudžiūnų seniūnijos pagrindinius darbus ir problemas vardija V. Cechanavičius.

Atsakingas darbas

Gudžiūnų seniūnijoje V. Cechanavičius pradėjo dirbti praėjusių metų pabaigoje, spalio 19 dieną, laimėjęs šios seniūnijos seniūno pareigoms užimti skelbtą konkursą.

„Gudžiūnai – širdžiai artimas kraštas, kuriame gimiau, augau ir lig šiol gyvenu.

Baigęs studijas kurį laiką dirbau tais laikais veikusioje Gudžiūnų žemės ūkio bendrovėje „Nemunas“.

Nuo 2004 metų pradėjau eiti seniūno pavaduotojo, vyr. specialisto pareigas Gudžiūnų seniūnijoje.

Dirbdamas seniūnijoje ilgainiui spėjau įgyti nemažai patirties.

Sukauptas nemenkas darbinių įgūdžių bagažas mane motyvavo, o galiausiai tapo paskata nepabijoti ir dalyvauti seniūno rinkimų konkurse“, – prisipažįsta V. Cechanavičius.

Konkursas, kuriame dalyvavo septyni pretendentai į seniūno pareigas, vyko šalies sostinėje, Vilniuje.

Laimėjęs konkursą, V. Cechanavičius tapo Gudžiūnų seniūnu.

„Prisiimdamas šias pareigas, žinojau, kad laukia nelengvas, daug atsakomybės, kantrybės ir atsidavimo reikalaujantis darbas, nes privalėsiu rūpintis visos seniūnijos ir jos gyventojų gerove, realizuoti užsibrėžtus tikslus ir operatyviai spręsti Gudžiūnų seniūnijos gyventojams aktualias problemas“, – tikina V. Cechanavičius.

Prieš V. Cechanavičių Gudžiūnų seniūno pareigas ėjo Regimantas Valiauskas.

Devynduonių bendruomenės pirmininkė Audronė Konderauskienė pasidžiaugia, jog Gudžiūnų bendruomenė dėl šalyje susiklosčiusios situacijos veiklos vykdyti nenustojo.Susidėlioja darbotvarkę

Anot seniūno, jo darbo diena prasideda kiek anksčiau nei atsidaro pati seniūnija. Į darbą V. Cechanavičius atvyksta apie pusę aštuonių.

„Atvykęs į darbą peržiūriu visą informaciją, patikrinu elektroninį paštą, pagal prioritetus susidėlioju darbotvarkę: numatau pagrindinius tos dienos, rytdienos ir kitų savaitės dienų darbus.

Drauge su seniūnijos darbuotojais aptariame suplanuotus darbus, diskutuojame apie galimus jų atlikimo būdus.

Taip pat nemažai laiko užima kasdienė dokumentacija, po kurios seka įvairiausių seniūnijos objektų lankymas, ne šiaip sau, o siekiant įvertinti esamos infrastruktūros būklę, norint užtikrinti seniūnijos gyventojų saugumą.

Kartais tenka aukoti laisvalaikį, o kartais ir išeigines dienas, bet tokia jau seniūno darbo specifika“, – apie kasdienės darbotvarkės planavimą užsimena V. Cechanavičius.

Bendrauja su gyventojais

Be to, didelę darbo dienos laiko dalį seniūnas skiria bendravimui su gyventojais, jų problemų išklausymui ir sprendimui.

„Žmonės į seniūnija kreipiasi įvairiausiais klausimais. Kartais net ir tais, kurių mes išspręsti negalime.

Tokiu atveju žmogui suteikiame visą galimą informaciją apie instituciją, galinčią jam padėti rūpimais klausimais.

Šiuo metu, esant neeilinei situacijai, gauname begalę skambučių, į kuriuos turime reaguoti nedelsiant ir kitame laido gale išgirstas problemas spręsti čia ir dabar.

Elementaru, jog pasitaiko ir priešiškai nusiteikusiu interesantų. Su jais stengiuosi nekonfliktuoti, tokiu atveju geriau rasti bendrą kalbą, o įsigilinimas į skundą ir operatyvus jo sprendimas – dar geresnis variantas“, – tikina V. Cechanavičius.

Gražėja aplinka

Nors V. Cechanavičius darbovietėje dar nespėjo gerai apšilti kojų, tačiau seniūnijoje pradėtus vykdyti darbus stengiasi tęsti toliau.

„Per paskutinius metus seniūnijoje buvo išasfaltuotos visos gatvės, kasmet žvyruojami keliai.

Gudžiūnuose, Vikaičiuose ir Miegėnuose įrengti sporto aikštynai, poilsiavietės. Gražėja ir gyvenviečių aplinka.

Kasmet vis daugiau gyventojų gražina savo sodybas, savo namų aplinką“, – pasidžiaugia seniūnas.

Tačiau neapsieinama seniūnijoje ir be problemų.

Gudžiūnų miestelyje vis dar nesutvarkytas griūvančios pieninės pastatas, kai kurie gyventojai neatsakingai elgiasi su komunalinėmis atliekomis ir teršia aplinką, taip pat dar nespėta išspręsti šaligatvio pagrindinėje miestelio gatvėje problema.

Tikimės, kad su laiku pavyks išspręsti šias opias problemas, o ateityje siekis turėti saugią, modernią, turizmui pritaikytą, su gerais keliais, gatvių apšvietimu, nuotėkų tinklais, gausią stiprių kaimo bendruomenių bei jaunų šeimų seniūniją virs realybe“, – viliasi V. Cechanavičius.

Dar viena opi seniūnijos problema – mažėjantis gyventojų skaičius.

„Gudžiūnų seniūnijoje mažėja gyventojų, taip pat ir jaunų šeimų.

Nors dauguma jaunimo dirba Kėdainiuose ar kituose miestuose, tačiau Gudžiūnuose vis dar veikia ikimokyklinė grupė, vadinama vaikų darželiu.

Galima pasidžiaugti, nes ją lanko nemažai vaikų.

Turime Gudžiūnų seniūnijoje ir mokyklą. Miegėnų kaime veikia pagrindinė mokykla, kurią lanko ne tik Miegėnų, bet ir aplinkinių kaimų mokiniai.

Su Miegėnuose įsikūrusios mokyklos bendruomene palaikome draugiškus santykius, glaudžiai bendradarbiaujame“, – teigia V. Cechanavičius.

Gudžiūnai įsikūrę kiek toliau nuo miesto. Į kaimą autobusai užsuka retai, tad pagrindinis susisiekimas vyksta nuosavu transportu.

Dirba 20 darbuotojų

Pasiekti efektyvių rezultatų, seniūno nuomone, galima tik puikios komandos dėka.

„Kaip seniūnas noriu, kad seniūnijos kolektyvas tinkamai atliktų jiems pavestas užduotis, būtų sąžiningas, draugiškas ir darnus“, – pabrėžia V. Cechanavčius.

Gudžiūnų seniūnijoje šiuo metu dirba dvidešimt darbuotojų, kurių dauguma – ilgamečiai specialistai, puikiai išmanantys savo darbą.

„Seniūnijos darbuotojai dideli dėmesį skiria darbui su socialiai remtinais žmonėmis, neįgaliaisiais, seneliais.

Seniūnijoje pagalba į namus teikiama 11 gyventojų, turime 22 daugiavaikes šeimas, kuriose auga 84 vaikai, prižiūrime 15 senelių ir 12 vienišų žmonių su negalia“, – informuoja V. Cechanavičius.

Visko neaprėpia

Seniūno teigimu, aprėpti daug daugiau viešųjų paslaugų ir žymiai daugiau padėti žmonėms jam padeda artimiausi padėjėjai – seniūnaičiai ir seniūnijos bendruomenių pirmininkai.

Gudžiūnuose yra šešios seniūnaitijos: Vikaičių, Miegėnų, Alksnėnų, Devynduonių, Gudžiūnų apylinkių ir Gudžiūnų, bei penkios bendruomenės: Vikaičių, Miegėnų, Alksnėnų, Devynduonių ir Gudžiūnų.

„Vienas visko neaprėpsi, todėl seniūnaičiai ir bendruomenių pirmininkai bei aktyviausi bendruomenės nariai labai padeda ir yra pagrindinis seniūniją teisingo tikslo link vedantis variklis.

Rodos, seniūnija ir kaimo bendruomenės veikia kaip atskiri instituciniai dariniai, tačiau kartu imamės bendros veiklos ir įgyvendiname daug projektų.

Drauge aptariame problemas, siekdami gyventojų gerovės, randame geriausią jų sprendimą, rengiame kelių programą, atsižvelgdami į prioritetus, kartu skirstome bendruomenėms skirtas lėšas.

Būdami arčiau gyventojų pastarieji sužino ir seniūnijai perduoda arba patys aktyviai sprendžia jų problemas.

Tiek seniūnija, tiek bendruomenė papildo viena kitą. Aktyvūs bendruomenės nariai ateina su savo idėjomis, pasikalbame ir galvojame, kaip reikėtų jas įgyvendinti.

Kartu sprendžiame ir finansinius klausimus“, – apie glaudų bendradarbiavimą su seniūnaičiais ir bendruomenės pirmininkais kalba V. Cechanavičius.

Verslo įmonių Gudžiūnuose nedaug, pagrindinis verslas kaime yra žemės ūkis, tačiau stiprių ūkininkų seniūnijoje netrūksta.

Pastarieji taip pat dalyvauja seniūnijos veikloje, ypatingai kelių žvyravimo ir tvarkymo programoje.

Tradicinės šventės

Taip pat bendruomenės atstovų ir seniūnaičių idėjų ir pastangų dėka seniūnijoje organizuojamos įvairios šventės, rengiami renginiai, jau spėję tapti gražia tradicija.

Skirtingi seniūnijos kaimai turi savo šventes.

„Gudžiūnų miestelyje vyksta Oninių šventė, Vikaičiuose – sporto šventė, Miegėnuose ir Devynduoniuose – Joninių šventės.

Rengiamų švenčių ir renginių metu organizuojamos įvairios pramogos, susirinkusiuosius smagina gyva muzika.

Mano nuomone, tokio pobūdžio seniūnijoje organizuojamos šventės ne tik gražios, bet ir naudingos, ypač jaunajai kartai, nes skiepija meilę gimtajam kraštui bei norą nors ir trumpam sugrįžti į gimtinę“, – mano V. Cechanavičius.

Iš viso Gudžiūnų seniūnijoje V. Cechanavičius dirba jau 16 metų.

„Pažįstu labai daug gyventojų. Žmonės draugiški, darbštūs.

Vieni ūkininkauja, kiti dirba kituose darbuose, bet visi yra šaunūs Gudžiūnų seniūnijos gyventojai.

Tad šiuo sunkiu karantino laikotarpiu visiems jiems ir visiems mūsų krašto žmonėms pirmiausia linkiu stiprios sveikatos, o tik tada gerų darbų, santarvės šeimose“, – gražių žodžių negaili V. Cechanavičius.

Įgyvendino du projektus

Gudžiūnų seniūnijoje įsikūrusi Devynduonių kaimo bendruomenė dėl šalyje susiklosčiusios situacijos – pandemijos, veiklos vykdyti nenustojo.

„Nors judėjimo laisvė buvo suvaržyta, bet pradėtus projektus vis tiek tenka vykdyti.

Praėjusiais metais mūsų bendruomenė įgyvendino du projektus, kurie pakeitė bendruomenės namų veidą.

Pirmasis projektas – „Devynduonių kaimo bendruomenės patalpų energetinio efektyvumo didinimas“.

Jo dėka buvo pakeistos pirmame aukšte esančios pagrindinio įėjimo į bendruomenės namus durys. Senus langus pakeitė mažesnio šilumos pralaidumo langai.

Sutvarkėme ir atnaujinome WC patalpas, taip pat įrengėme infraraudonųjų spindulių šildymo sistemą.

Esame labai patenkinti šio projekto rezultatais. Įgyvendinti pokyčiai sąlygos bendruomeninės veiklos vykdymą ne tik vasarą, bet ir šaltuoju metų laiku.

Antrasis projektas – „Devynduonių kaimo gyventojų iniciatyva, skirta bendruomenės namų sutvarkymui, pritaikant juos bendruomenės poreikiams“ pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ iš valstybės biudžeto lėšų.

Šio projekto dėka įsigijome statybinių medžiagų.

Panaudojant jas sutvarkėme ir atnaujinome vieną iš daugelio nenaudojamų patalpų.

Joje dabar galime vykdyti įvairiapusę veiklą, pritaikytą įvairaus amžiaus grupių kaimo žmonėms“, – praėjusiais metais įgyvendintų projektų rezultatais dalijasi Devynduonių bendruomenės pirmininkė.

Nespėjo pasidžiaugti

A. Konderauskienė apgailestauja, jog dėl šalyje vyraujančio karantino bendruomenė ir jos nariai dar nespėjo pasidžiaugti atliktais darbais.

„Šalyje vyraujantis karantinas gerokai pakoregavo ne tik bendruomenės planus, bet ir visų kaimo gyventojų gyvenimą.

Tačiau kaip Devynduonių kaimo bendruomenės pirmininkė, galiu teigti, kad tiek bendruomenėje, tiek ir kaime atsiranda atsakingų, meniškų ir veiklių žmonių, kurie geranoriškai prisideda.

Taip pat ir Gudžiūnų seniūnija visada glaudžiai bendradarbiauja su mūsų bendruomene.

Jei reikia pagalbos, visada galime kreiptis į seniūniją ar seniūną asmeniškai. Mūsų seniūnas – komunikabilus, pareigingas ir atsakingai žiūrintis į savo pareigas žmogus“, – gražių atsiliepimų negaili A. Konderauskienė.

Įgyvendino projektą

Miegėnų bendruomenės pirmininkė Vijolė Juknienė pasidžiaugė 2020 metais įgyvendintu projektu „Lai tradicijos veža“.Miegėnų bendruomenės pirmininkė Vijolė Juknienė pasidžiaugė 2020 metais įgyvendintu projektu „Lai tradicijos veža“.

„Projekto įgyvendinimo metu įrengėme dar vieną įėjimą į bendruomenės namus, kuris mums buvo labai reikalingas.

Šiemet norėtume parengti ir įgyvendinti projektą, kurio dėka galėtume įrengti apsauginius tinklus sporto aikštynui, kuris esti šalia tvenkinio bei gatvės. Tai sukelia keblumų sportuojantiems.

Taip pat tikimės įrengti automobilių stovėjimo aikštelę šalia bendruomenės namų.

Kol kas tai tik planai, ar juos pavyks įgyvendinti, parodys laikas“, – ateities planais dalijasi V. Juknienė.

Anot Miegėnų bendruomenės pirmininkės, užsibrėžtų tikslų įgyvendinimą pristabdė pandemija.

Pagalbos neprireikė

„Šalyje vyraujantis karantinas sustabdė kiekvieno iš mūsų kaimo gyvenimą.

Atitolome vieni nuo kitų, pasigendame susibūrimų, gyvo bendravimo, nes pastaruoju metu bendraujame, kaip ir visi kiti, – virtualioje erdvėje.

Kadangi mūsų kaime koronaviruso ligos atvejų kol kas buvo vos keli, tad tiesiogiai su konkrečia pagalba – savanoryste ar panašiai, nesame susidūrę.

Nebuvo tam poreikio.

Tačiau jei pagalbos prireiktų, manau, kaimo žmonės neliktų abejingi ir vieni kitiems ištiestų pagalbos ranką“, – viliasi V. Juknienė.

Ji pasidžiaugia glaudžiu bendradarbiavimu su bendruomenės žmonėmis. Taip pat pirmininkė teigiamai vertina ir seniūnijos teikiamą pagalbą.

Veikti nenustoja

Gudžiūnų bendruomenės pirmininkė Vilma Povilauskienė sako, jog bendruomeninė veikla koronaviruso metu tapo pasyvi.

„Tačiau esame pozityvūs ir manome, kad pandemija anksčiau ar vėliau baigsis ir galėsime pratęsti užsibrėžtus tikslus bei darbus, taip pat projektinę veiklą, kurią pradėjome įgyvendinti.

Šiuo metu pradėjome vykdyti naują projektą „Tradicijos – bendruomenės kultūrinis pagrindas“.

Lig šiol spėta įsigyti sportui skirtą inventorių, maisto gaminimo įrangą: indus, termosą, lauko puodą, IT priemones: kompiuterį, fotoaparatą, projektorių bei ekraną.

Minėtasis projektas bus įgyvendinamas visus 2021 metus.

Ateityje ketiname išleisti knygelę apie Gudžiūnų bendruomenės veiklą, pastatyti pavėsinę-sceną ir tikimės, kad atslūgus pandemijai pagaliau galėsime surengti edukacinę veiklą, kuri numatyta projekte“, – pasidžiaugia V. Povilauskienė.

Atliko nemažai darbų

Visi projektai, kurie vystomi Gudžiūnuose, bendruomenės pirmininkės teigimu, – skirti skatinti bendruomeniškumą.

„Perėjusiais metais gavome trejų metų akreditaciją vaikų dienos centro Gudžiūnuose veiklai plėtoti. Džiaugiamės, kad vaikai iš geltonųjų autobusiukų gali ateiti čia ir pabendrauti, o neišsibarstyti po namus.

Kartu su vaikais ir bendruomenės nariais pernai šventėme Užgavėnes, kepėme blynus, gaminome kaukes, taip pat rinkomės į Kovo 11-osios minėjimą. Ta proga rengėme viktoriną.

Be to, atslūgus pirmajai pandemijos bangai, pavyko bendruomenės nariams surengti ekskursiją į Rumšiškių dvarą bei Kleboniškį, taip pat pavyko aplankyti senovinių mašinų muziejų Šeduvoje.

Džiaugiamės, kad liepos mėnesį pavyko surengti miestelio šventę, Onines.

Siekdami skatinti gabių žmonių kūrybiškumą bei viešinimą, surengėme Vilmos Sinickienės eilėraščių knygeles pristatymą“, – perėjusiais metais įgyvendintais darbais pasidžiaugia V. Povilauskienė.

Gudžiūnų bendruomenės pirmininkė sveikina naujai išrinktą seniūną ir linki jam produktyvaus darbo.

Kaip seniūnas noriu, kad seniūnijos kolektyvas tinkamai atliktų jiems pavestas užduotis, būtų sąžiningas, draugiškas ir darnus V. Cechanavčius

Periodas – itin sudėtingas

V. Povilauskienės manymu, karantino periodas – itin sudėtingas, o ypatingai kaime gyvenantiems žmonėms, kurie neturi galimybių pramogauti ar kažkur išvykti.

„Žmonės negali lankyti bažnyčios, o juk ne kiekvienas gali stebėti mišias per skaitmenines priemones.

Pas vienišus asmenis negali atvykti artimieji. Bet mūsų visų siekis išlaukti, kad visi liktume sveiki ir saugūs.

Pagrindinis mūsų tikslas – švietimas ir kontaktų ribojimas, informacijos sklaida apie būtiną higienos priemonių laikymąsi bei apsauginių kaukių dėvėjimą.

Bendruomenėje nuolat skatiname nesibūriuoti ir laikytis visų rekomendacijų.

Tikimės, kad po šio sunkaus periodo žmonės, išsiilgę vieni kitų, labiau vertins bendruomeniškumą ir artimą ryšį“, – viliasi V. Povilauskienė.

4 Skaityti komentarus / komentuoti

Komentuoti

Naujienų portalo www.rinkosaikste.lt redakcija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau rodo komentaro autoriaus IP adresą ir pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, pažeidžia įstatymus ar reklamuoja. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus redakcija.ra@gmail.com. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Skelbdami savo nuomonę, jūs sutinkate su taisyklėmis.
Griežtai draudžiama www.rinkosaikste.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti www.rinkosaikste.lt kaip šaltinį.
Taip pat skaitykite

SKELBIMAI

touched by digitouch!