GYVENIMAS MARGAS

Visos kategorijos
Visoje šalyje paskelbus karantiną Kėdainių pagalbos šeimai centro Globos centro veikla nenutrūko – įstaigos specialistai dirba nuotoliniu būdu.  / Algimanto Barzdžiaus / „Rinkos aikštės“ archyvo nuotr.

Šilumos be tėvų globos likusiems vaikams reikia ir per karantiną

Akvilė KUPČINSKAITĖ - 15:01 Gegužės 13d. 2020

Kviečia tapti globėjais ar budinčiais globotojais

Kilusi pandemija ir kovai su ja paskelbtas karantinas kuriam laikui stipriai paralyžiavo daugelio įstaigų veiklą. Tiesa, anaiptol ne visur darbas gali nutrūkti. Viena iš tokių įstaigų – Kėdainių pagalbos šeimai centro Globos centras. Čia ne tik profesines žinias, bet ir visą širdį savo kasdienei veiklai atiduodančių specialistų rankose – be tėvų šilumos ir rūpesčio likusių krašto vaikų likimai, kurie negali laukti, kol pandemija išsikvėps ir karantinas baigsis. Pagalbos, dėmesio bei jautraus supratimo mažiesiems reikia dabar. Tad kaipgi Globos centras gyvuoja karantino laikotarpiu? Ar netikėtas sunkmetis nesustabdė vykdomų veiklų? Teiraujamės įstaigos specialistų.

Darbas nenutrūko

„Visoje šalyje paskelbus karantiną Kėdainių pagalbos šeimai centro Globos centro specialistai pradėjo dirbti nuotoliniu būdu, – apie šiek tiek pasikeitusią, tačiau nesustojusią profesinę kasdienybę pasakoja įstaigos direktorė Sandra Sagatienė. – Rajono globėjai nuo pat pirmų karantino dienų nebuvo palikti vieni. Su globėjais, budinčiais globotojais, šeimynų dalyviais ir be tėvų globos likusiais vaikais bendraujama nuolatos. Siekiama, kad pagalba nuotoliniu būdu būtų suteikta kaip ir anksčiau, taip pat teikiama psichologo pagalba.

Globos centro specialistai intensyviai konsultuoja globėjus, budinčius globotojus, šeimynų dalyvius ir be tėvų globos likusius vaikus, kad užtikrintų teigiamą psichologinį mikroklimatą ir emocinį stabilumą.

Tęsiamas bendravimas ir bendradarbiavimas su rajono atvejo vadybininkais, socialines paslaugas teikiančiomis rajono socialinėmis darbuotojomis, Kauno apskrities Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Kėdainių rajone specialistais, kitų rajonų Globos centrų specialistais ir kitais socialiniais partneriais. Globos centro specialistai dalyvauja šeimos atvejo vadybos posėdžiuose ir vaiko globos peržiūrose nuotoliniu būdu.“

Rajono globėjai nuo pat pirmų karantino dienų nebuvo palikti vieni. Su globėjais, budinčiais globotojais, šeimynų dalyviais ir be tėvų globos likusiais vaikais bendraujama nuolatos. S. Sagatienė

Suteikia visą reikiamą pagalbą

Karantino laikotarpis gerokai pakoregavo darbo kasdienybę, tačiau Globos centro specialistai rado būdų, kaip net ir tokiomis aplinkybėmis kokybiškai teikti visą reikiamą pagalbą vaikams, globėjams ir netgi stiprinti globojamų vaikų bei jų biologinių tėvų ryšį.

„Šiuo sudėtingu laikotarpiu Globos centro komanda aktyviai dirba stiprinant globėjus ir jų globojamus vaikus: juos nuolat konsultuoja, suteikia aktualią informaciją, organizuoja reikiamą pagalbą ir teikia individualias socialinio darbuotojo, GIMK (aut. past. – Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo) specialisto, psichologo konsultacijas, – sako Centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Jurgita Svetikienė. – Prireikus pagalbos skubiai reaguota ir vykta į globėjų šeimas, pristatyti trūkstami medikamentai. Taip pat vyko individualios konsultacijos globėjams ir globotiniams jų namuose.

Siekiant užtikrinti ir stiprinti biologinių tėvų ir jų vaikų ryšį, susitikimai perkelti į internetinę erdvę. Susitikimai vyksta per susirašinėjimų ir pokalbių programas „Messenger“ bei „Skype“.

Daug dėmesio buvo skiriama globotinių ugdymo proceso užtikrinimui nuotoliniu būdu, patariant ir padedant šalinti iškilusius sunkumus.“

Kėdainių pagalbos šeimai centro direktorė Sandra Sagatienė: „Globos centro specialistai intensyviai konsultuoja globėjus, budinčius globotojus, šeimynų dalyvius ir be tėvų globos likusius vaikus, kad užtikrintų teigiamą psichologinį mikroklimatą ir emocinį stabilumą.“ Algimanto Barzdžiaus/ „Rinkos aikštės“ archyvo nuotr. Patys siuvo kaukes

Globos centro darbuotojai pandemijos metu neapsiribojo vien profesiniais darbais. Karantino akivaizdoje visai šaliai kilusios bėdos atvedė ir prie itin kūrybingų veiklų – specialistai čiupo į rankas adatas ir patys siuvo apsaugines kaukes.

„Kadangi visoje Lietuvoje vienu metu labai trūko apsauginių veido kaukių, globos koordinatoriai prisidėjo ir prie jų siuvimo, – šypsosi kūrybingą išeitį iš keblios padėties radusi Globos centro komanda. – Darbuotojų Indrės, Žydrės ir Sandros pasiūtos kaukės buvo padovanotos Kėdainių pagalbos šeimai centro Globos centro budintiems globotojams bei rajono šeimynoms ir jų šeimų nariams. Iki šiol kaukes daliname globėjų šeimoms. Tokiu būdu siekiame, kad visi išliktų saugūs ir sveiki šiuo sunkiu laikotarpiu.“

Karantinas stipriai aptemdė džiugią žinią nešančią Velykų šventę – daugelis ją sutikome gerokai kukliau ir negausiame artimųjų rate. Vis tik Globos centro darbuotojai niūrioms aplinkybėms nepasidavė ir šventinį šviesos spindulėlį globojamiems vaikams atnešė – nors nuotoliniu būdu, tačiau surengė Velykų atviruko „Rieda, rieda margutis“ konkursą.

Kviečia savanorius

Per karantiną ne vienas žmogus save atrado savanorystėje. Deja, Globos centras naujų savanorių dėmesio nesulaukė. Vis tik įstaigos specialistai tikisi, jog visuomenės gyvenimui grįžus į įprastas vėžes naujų veidų, norinčių prisidėti prie Globos centro darbų, jie išvys.

„Globos centras yra sudaręs sutartis su dviem savanoriais, kurie prisideda prie Globos centro veiklos, – pasakoja J. Svetikienė. – Savanoriai geranoriškai prisideda prie Globos centro organizuojamų veiklų: veda savitarpio pagalbos grupes globėjams, dalyvauja organizuojant renginius, dalinasi gerąja patirtimi viešinant mūsų Globos centrą.

Besitęsiant karantinui veiklų vykdymas su savanoriais laikinai nevyksta, nebuvo sulaukta ir papildomo susidomėjimo savanoryste. Taip pat nesulaukėme kraštiečių susidomėjimo galimybe tapti globėjais ar budinčiais globotojais, todėl labai kviestume prisidėti visus norinčius savanoriauti ir skleisti gerąją žinią apie globėjų, budinčių globotojų paiešką mūsų rajone.“

(Iš kairės) Kėdainių pagalbos šeimai centro socialinė darbuotoja (globos koordinatorė) Aušra Bakaitė, socialinė darbuotoja (globos koordinatorė) Žydrė Pavolienė, socialinė darbuotoja (globos koordinatorė), atvejo vadybininkė Sonata Rindokienė, socialinė darbuotoja (globos koordinatorė) Sandra Lapinskaitė ir Centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Jurgita Svetikienė. Asmeninio archyvo nuotr.Puikus laikas atverti širdį

Pandemijos sustabdytas gyvenimas atnešė daugiau laiko apmąstymams, o kai kuriuos galbūt net paskatino perdėlioti užimtos kasdienybės prioritetus. Jei nusprendėte, kad Jūsų namuose ir širdyje atsirastų vietos bei šilumos be tėvų rūpesčio likusiems vaikams, pradėti globėjo ar budinčio globotojo kelią galite jau dabar – mokymai vykdomi ir karantino metu.

„Globos centro specialistai ir dabar aktyviai ieško naujų būsimų globėjų, budinčių globotojų, – dalijasi S. Sagatienė. – Šiuo metu yra vykdomi globėjų ir įtėvių mokymai nuotoliniu būdu. Ruošiami būsimi budintys globotojai. Formuojama grupė naujiems mokymams būsimiems globėjams.“

Pašnekovė atkreipia dėmesį, kuo skiriasi budintis globotojas ir globėjas.

Budintis globotojas – tai asmuo arba šeima, kuris vykdo veiklą pagal individualios veiklos pažymą ir yra sudaręs bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį su Centru bei teikia vaiko priežiūros paslaugas savo namuose. Už tai jam yra mokamas atlygis.

Globėjas – tai asmuo ar šeima, kuris savo pareigas atlieka neatlygintinai, t. y. joks atlygis jam nėra mokamas.

Kėdainių rajono savivaldybėje šiuo metu yra 5 budintys globotojai. Jų šeimose apgyvendinti 8 be tėvų globos likę vaikai. Aut. past.

 

Noriu globoti! Kur kreiptis?

Pasak S. Sagatienės, budinčiais globotojais ir globėjais tapti gali kiekvienas norintis, kuris atitinka visus teisės aktuose globėjams keliamus reikalavimus ir turi teigiamą GIMK išvadą.

„Pasiryžus tapti globėju ar budinčiu globotoju pirmiausia reikia kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administraciją ir pateikti prašymą, sveikatos pažymą ir vyresnių kaip 16 metų kartu gyvenančių asmenų sutikimus.

Gavę teigiamą pradinį vertinimą, būsite nukreipti į globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymus. Baigus mokymus ir gavus teigiamą išvadą, Jums bus suteikta galimybė tapti globėju ar budinčiu globotoju.

Pagrindiniai mokymai pagal GIMK programą vyksta 7 savaites, 1 kartą per savaitę“, –pažingsniui išdėsto S. Sagatienė.

Yra, kuo pasidžiaugti

Kėdainių rajono savivaldybėje šiuo metu yra 82 globėjai, kurių šeimose auga 169 be tėvų globos likę vaikai. Taip pat rajone yra 2 šeimynos, kuriose auga 17 vaikų.

Budinčių globotojų yra 5, kurie teikia paslaugas ir yra sudarę bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartis su Centru. Šiuo metu jų šeimose apgyvendinti 8 be tėvų globos likę vaikai. Dar 2 būsimi budintys globotojai šiuo metu dalyvauja GIMK mokymuose nuotoliniu būdu.

„Palyginus su kitomis panašaus dydžio savivaldybėmis, džiaugiamės budinčių globotojų turėdami net 5, – sako Globos centro komanda. – Šiandien visi dirbame karantino diktuojamomis sąlygomis, tačiau tai netrukdo dirbti kaip iki šiol.“

Globos centro specialistai dar kartą beldžiasi į kraštiečių širdis primindami, jog aktyviai ieško naujų būsimų globėjų (rūpintojų) ir budinčių globotojų.

„Visus, norinčius ir gebančius, kviečiame suteikti savo namų šilumą, jaukumą, prisidėti prie globos proceso, nes Globa – tai dovana“, – jautriai taria be tėvų rūpesčio likusiems vaikams pagalbos ranką kasdien tiesiantys specialistai.

1 Skaityti komentarus / komentuoti

Komentuoti

Naujienų portalo www.rinkosaikste.lt redakcija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau rodo komentaro autoriaus IP adresą ir pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, pažeidžia įstatymus ar reklamuoja. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus redakcija.ra@gmail.com. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Skelbdami savo nuomonę, jūs sutinkate su taisyklėmis.
Griežtai draudžiama www.rinkosaikste.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti www.rinkosaikste.lt kaip šaltinį.
Taip pat skaitykite
img

Darbas suvedė visam gyvenimui

Svarbiausias užsiėmimas – kasdieninis gyvenimas
12:03 Sausio 14d. 2021
img

Tėvystė ir motinystė atveria žmogų

Svarbiausias užsiėmimas – kasdieninis gyvenimas
15:16 Sausio 08d. 2021
img

Dvi priešingybes suvienijo bendros vertybės

Svarbiausias užsiėmimas – kasdieninis gyvenimas
11:00 Gruodžio 26d. 2020
img

Išjauskite magišką Kūčių vakarą  

Svarbiausias užsiėmimas – kasdieninis gyvenimas
14:13 Gruodžio 23d. 2020
img

Artėjančių švenčių proga senjorams dovanojo fotosesiją (FOTOGALERIJA)

Svarbiausias užsiėmimas – kasdieninis gyvenimas
1
11:54 Gruodžio 22d. 2020
img

Aistė Virketė: „Miškai – nemokamas geros savijautos šaltinis“ (FOTOGALERIJA)

Svarbiausias užsiėmimas – kasdieninis gyvenimas
1
14:06 Gruodžio 09d. 2020
img

Negalia, netrukdanti aktyviam ir laimingam gyvenimui šokio ritmu

Svarbiausias užsiėmimas – kasdieninis gyvenimas
12:48 Rugpjūčio 27d. 2020
img

Kai namuose karaliauja muzika ir egzotinė fauna

Svarbiausias užsiėmimas – kasdieninis gyvenimas
11:18 Rugpjūčio 15d. 2020
img

Dirbdami širdimi dovanoja gerumą

Svarbiausias užsiėmimas – kasdieninis gyvenimas
1
12:48 Rugpjūčio 03d. 2020
img

Veidas, kuriame visada matai saulę

Svarbiausias užsiėmimas – kasdieninis gyvenimas
15:34 Rugpjūčio 01d. 2020

SKELBIMAI

touched by digitouch!