GYVENIMAS MARGAS

Visos kategorijos

Kalėdiniai kėdainiečių sveikinimai kėdainiečiams!

www.rinkosaikste.lt - 09:00 Gruodžio 25d. 2019

Jurgita VAITIEKŪNIENĖ, mokytoja, Labūnavos bendruomenės centro pirmininkė

Šviesių minčių visiems kėdainiečiams!

Ieškokime pozityvios energijos, gero nusiteikimo, atraskime savyje ir gyvenime tai, kas pozityvu bei vertinga.

Ona MICKEVIČIENĖ, LAMMC Vidaus audito tarnybos vadovė

Kiek yra žmonių, tiek yra tiesų. Visi labai giname savo tiesas, savo teises, įsitikinimus. Tačiau kodėl žmonės šiandien nebesusikalba tarpusavyje? Dėl to, kad jie pametė tiesą.

Svarbu, kad kėdainiečiai dažnai savęs klaustų, ar jie gyvena iš meilės, dėl meilės ir meilėje. Konkrečiai tai reiškia aukojimąsi, atleidimą, kantrybę, savitarpio pagalbą, pagarbą.

Linkiu, kad kiekvieną dieną būtų vartojami trys paprasti žodžiai: „prašau“, „ačiū“, „atsiprašau“.

Tomas BIČIŪNAS, rajono tarybos narys, mokytojas

Visiems kraštiečiams norėčiau palinkėti, kad gražiausios metų šventės visus pripildytų meilės, jaukumo ir ramybės jausmo, kuris neišblėstų ir visų širdyse pasiliktų net ir šventėms pasibaigus.

Gražių, jaukių ir laimingų švenčių!

Darius KAMINSKAS, LR Seimo narys

Mielieji,

Šv. Kalėdos kiekvienam atsiunčia tris didžiąsias dovanas: viltį, meilę ir tikėjimą. 

Branginkime jas, sustiprinkime jomis vieni kitus kiekvieną ateinančių Naujųjų metų dieną.

Gražių Didžiųjų metų švenčių Jums visiems!

Erika MARKOVA, Josvainių socialinio ugdymo centro direktorė

Gyvenimas – labai permainingas, bet jame yra ir nesikeičiančių dalykų, tai – Kalėdos. Tad jų išvakarėse linkiu nestokoti pakilios laukimo nuotaikos, prisimenant artimuosius, kurie šalia ir kurių jau nėra, ir susimąstyti, kiek daug neišsakytų žodžių liko. Tad suskubkime, dar turime laiko. Apkabinkime, prisiglauskime.

Lai Kalėdų šviesa nutiesia kelius į Jūsų širdis ir pripildo jas šilčiausios kalėdinės šviesos! Gražių ir prasmingų švenčių!

Arūnas KACEVIČIUS, administracijos direktorius

Mielieji,

Linkiu visiems per šias šventes: kuo daugiau būti kartu. Kartu su artimaisiais, kartu su draugais, gerais ir nuoširdžiais žmonėmis ir kartu su visa didele mūsų bendruomenės šeima.

Tai pats brangiausias jausmas, kurio su kaupu ir atseikėja mums šis šventinis laikas.

Vytautas GRIGAS, Dotnuvos seniūnas

Linkiu, kad gražiausias metuose šventes sutiktume jaukiai, taikiai, šventiškai, kiekvienas savo širdyje turime atleisti, pajausti tą šventišką nuotaiką ir šilumą bei, žinoma, ja dalintis su aplinkiniais!

Prasmingų ir svarių darbų!

Drąsių idėjų, lengvos laimės rankos!

Atvirumo viskam, kas nauja!

Šilumos ir jaukumo Jūsų namams, sveikatos,

Ir paties gražiausio Kalėdų stebuklo!

Renata ZIGMANTAVIČIENĖ, Vilainių mokyklos-darželio „Obelėlė“ direktorė

Per Kalėdas ir vaikai, ir suaugę džiaugiasi šiluma, artimųjų meile ir dėmesiu šalčiausiais ir tamsiausiais metų vakarais. Todėl linkiu Jums atrasti vietos Kalėdoms ne tik metams baigiantis. Būkite ramūs, jauskitės saugūs, švęskite laimingai ir smagiai.

Vanda PETRAUSKIENĖ, Surviliškio seniūnijos seniūnė

Švenčių proga visiems savo krašto žmonėms norėčiau palinkėti tiesiog gyventi ir suvokti, kad gyvenimas – tai pati nuostabiausia dovana.

Būkime savo gyvenimo kalviais, savo likimo kūrėjais.

Tegul žmogiškumas, gebėjimas dalintis gerumu, dvasios šviesa, sielos ramybė, daugybė meilės vertų žmonių lydi ateinančiais metais.

Gerda BALIULEVIČIŪTĖ, teisininkė

Gražiausių metų švenčių belaukiant, linkiu visiems skirti kuo daugiau dėmesio vieni kitiems, aplankyti seniai matytus draugus ar giminaičius, dalintis apsikabinimais, šypsenomis ir pasitikti naujuosius metus turint svajonių, tikslų ir ryžto juos įgyvendinti!

Rima RADAVIČIENĖ, Kėdainių PSPC šeimos gydytoja

Kitąmet labai norėčiau visus žmones matyti laimingesnius. Kad ir kaip būtų sunku, linkiu kėdainiečiams visuomet eiti į priekį, būti optimistams, nes tai išties padeda.

Linkiu sulaukti džiau­gsmingų švenčių, apsuptiems mylimų, mielų ir šiltų žmonių.

Indrė FIODOROVA, visuomenininkė

Gražaus švenčių laukimo, šilumos ir jaukumo, ramybės ir gerumo jūsų širdyse!

Meras Valentinas TAMULIS

Mieli Kėdainių krašto žmonės,

nuoširdžiai sveikinu Jus ypatingų ir pačių gražiausių metų švenčių proga!

Dalinkimės gerumu ir atvira širdimi patirkime visą šio šventinio sezono nuotaiką ir džiaugsmą.

Ramių Kūčių, linksmų Kalėdų, darnių Naujųjų metų!

Paulius AUKŠTIKALNIS, vicemeras

Mielieji,

Kiekvieno gyvenimas talpina daug skirtingų akimirkų ir kiekviena iš jų turi savo prasmę.

Būkime prasmingų ir auginančių akimirkų kūrėjai. Padarytus darbus, pasiekimus, nesėkmes bei patirtus išgyvenimus palikime laiko vertinimui.

Dėkoju rajono tarybos nariams, savivaldybės administracijos darbuotojams, kurie nuoširdžiai ir aktyviai siekia bei ieško geriausių sprendimų variantų ir padeda mums įgyvendinti užsibrėžtus tikslus.

Visiems krašto žmonėms linkiu Naujaisiais, 2020 metais, būti vieni kitiems atlaidesniems ir geranoriškesniems. Eikime kartu dėl mūsų visų bendro tikslo – Kėdainių krašto stiprios ateities.

Jaukių šventų Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!

Rima KIKILIENĖ, Krakių ambulatorijos administratorė

Artėjant Kalėdoms visiems linkiu daugiau geranoriškumo ir supratingumo.

Mažiau pykimės ir įsižeiskime, labiau supraskime vieni kitus, nepamirškime, kad esame tik žmonės – visi be išimties klystantys, bet besielgiantys geriausiai, kaip tik galime. Paprastai visų mūsų ketinimai visada yra geri, tik ne visada mokame gražiai pasakyti ar pasielgti.

Tebūna šios Kalėdos metas, nuo kurio pradėsime būti atlaidesni, supratingesni ir geranoriškesni vieni kitiems.

Romualdas GAILIŪNAS, rajono tarybos narys, UAB „Kėdainių vandenys“ technikos direktorius

Kalėdų proga visiems norėčiau palinkėti ramybės, kad mūsų gyvenimai būtų harmoningi, džiaugsmingi, o neišvengiamai visiems gyvenime pasitaikantys rūpesčiai mūsų nesugniuždytų, priešingai, suteiktų stiprybės, gerumo bei išminties.

Tebūna Kalėdų metas jums ir jūsų šeimoms ramybės, artumo ir meilės sklidinas!

Irena STALIORIENĖ, rajono tarybos narė

Gyvenimo tempas labai skubiai verčia metų dienas. Ant slenksčio jau 2020-ieji. Tikiu, kad žmonėse bus daugiau nesuvaidinto nuoširdumo, paguodžiančio žodžio, supratingumo, atjautos vienas kitam ir ištiestos pagalbos rankos, kuri suteiktų viltį.

Tegul šventinė nuotaika, pripildžiusi širdis šviesos, džiaugsmo ir viltingo laukimo, neapleidžia kėdainiečių visus metus. Būkime vieni kitiems atidesni ir geranoriški, išklausantys ir išgirstantys. Svarbiausia būkime visi sveiki ir laimingi. Nešiokimės širdyje šiltus prisiminimus ir niekada nebus šalta.

Su artėjančiomis didžiosiomis metų šventėmis.

Ričardas BOREIŠA, Šėtos seniūnas

Artėjančių švenčių proga visiems žmonėms norėčiau palinkėti, kad Jūsų visų gyvenime Kūčios būtų kiekvieną penktadienį, o Kalėdos – kiekvieną pirmadienį ištisus metus!

Živilė BŪDIENĖ, Josvainių socialinio ir ugdymo centro vaikų darželio meninio ugdymo vadovė

Visiems mūsų krašto žmonėms noriu palinkėti ramaus švenčių laukimo, minčių apsivalymo. Mes tiek daug kalbame, skaitome, girdime apie gerumą, pagalbą, atjautą, tad nieko nelaukę stabtelkime ir pradėkime taip elgtis. Nebūkim pavydūs, pikti, daugiau šypsokimės. Siųskime tik geras, šviesias mintis vieni kitiems.

Gražių, mandarinais kvepiančių šv. Kalėdų!

Adelė ŠTELMOKIENĖ, rajono tarybos narė

Linkiu visiems gražaus laiko kartu, smagių švenčių, juoko, žaidimų ir kito smagaus pabuvimo drauge!

Nijolė NAUJOKIENĖ, rajono tarybos narė

Kasmet Kalėdos dovanoja naujas galimybes apmąstymams. Pagalvoju, kokie panašūs mūsų visų gyvenimai ir troškimai. Gyvenimo kelionės pradžioje arčiausiai savęs turime tai, ko mums labiausiai reikia – gyvenimo džiaugsmą. Ir kaip nebūtų keista, įgydami vis daugiau patirties, galimybių ir tapdami neva protingesni, labiausiai tolstame nuo to... kas pradžioje buvo arčiausiai mūsų.

Tegul metai sau bėga, laikas skuba. Mes būkime.

Būkime su tais, kurie mūsų laukia, būkime tų kelyje, kuriems mūsų reikia, nešdami savyje didžiausią Kalėdų dovaną – gyvenimo amžinumo viltį ir šviesą.

Danutė MYKOLAITIENĖ, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja

Prisilieskime kartu prie Kalėdų paslapties... Skleiskime šviesą, būkime nuoširdūs ir atidūs vieni kitiems.

Linkiu, kad santarvės ir gerumo dvasia išliktų šeimose ir žmonių tarpusavio santykiuose visus ateinančius metus.

Albinas STANKEVIČIUS, „Ryto“ progimnazijos direktorius

Artėjančių švenčių proga visiems noriu palinkėti, kad būtumėte sveiki ir laimingi.

Jelena MAKSIMENKO, verslininkė, visuomenininkė

Artėjančių gražiausių metų švenčių proga kraštiečiams norėčiau palinkėti, kad visi siekiai, kuriems paskyrėte savo jėgas ir laiką, būtų įgyvendinti.

Man labai patinka gražėjantis mūsų miestas, kėdainiečių gerovės labui vykdomi projektai. Džiaugiuosi besikeičiančiais Kėdainiais. Matyti, kad valdžia stengiasi dėl žmonių ir miesto. Tikiuosi, jaunimas tai pamatys ir nuspręs savo gyvenimą bei šeimas kurti čia.

Kasdien pravažiuoju pro Didžiosios Rinkos aikštę, spalvingai nušviestą ir pripildytą kalėdinės dvasios. Ši erdvė tokia graži, tiesiog fantastiška. Ar daug miestų Lietuvoje gali tuo pasidžiaugti? Kėdainiai – ypatingas, gražus, istoriškai turtingas miestas. Turime tai branginti.

Kėdainiečiai, klestėkite ir būkite laimingi!

Ramūnas ZIGMANTAVIČIUS, Josvainių gimnazijos direktorius

Visiems linkiu būti sveikiems, šventes sutikti pakylėtai, šiltai, jaukiai ir dovanoti gerumą.

Kol skaičiuojate dienas iki labai lauktos Jėzaus gimimo šventės, susėskite su šeima prie jaukaus židinio su puodeliu karštos kakavos ir pasakykite jiems tai, ko nespėjote pasakyti per šiuos taip greitai prabėgusius metus.

Aušra NESTEROVIENĖ, rajono tarybos narė

Kėdainiečiams linkiu būti aktyviems, daugiau laiko praleisti gamtoje bei šeimos apsuptyje, taip pat būti pilietiškiems ir puoselėti meilę savam kraštui.

Griežtai draudžiama www.rinkosaikste.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti www.rinkosaikste.lt kaip šaltinį.
Taip pat skaitykite
img

Laikas ir vieta, kur žmonės nusimeta kaukes (FOTOGALERIJA)

Savam krašte net saulė ryškesnė
12:19 Gruodžio 27d. 2020
img

Neįtikėtina atgimstančio Kėdainių kloizo istorija (FOTOGALERIJA)

Savam krašte net saulė ryškesnė
09:24 Gruodžio 19d. 2020
img

Rytis Vieštautas: „Kėdainiai turi visus privalumus tapti svajonių miestu“

Savam krašte net saulė ryškesnė
15:36 Gruodžio 08d. 2020
img

Tituluotoji „Lietuva“ ir jos edukacinės misijos (FOTOGALERIJA)

Savam krašte net saulė ryškesnė
1
15:41 Gruodžio 07d. 2020
img

Į aukštas pareigas atvedė nepriteklius ir noras pasiekti daugiau (FOTOGALERIJA)

Savam krašte net saulė ryškesnė
1
14:05 Lapkričio 24d. 2020
img

Muziejus ruošiasi šimtmečio iškilmėms

Savam krašte net saulė ryškesnė
15:20 Lapkričio 10d. 2020
img

Paryžiuje apvogta kėdainietė pagalbos iš Lietuvos institucijų nesulaukė

Savam krašte net saulė ryškesnė
10:30 Lapkričio 05d. 2020
img

Krepšinio aikštelėje už Kėdainius kaunasi trys kraštiečiai

Savam krašte net saulė ryškesnė
12:00 Spalio 20d. 2020
img

Nematomi kasdienybės herojai: socialiniai darbuotojai sprendžia socialines problemas

Savam krašte net saulė ryškesnė
13:16 Rugsėjo 29d. 2020

SKELBIMAI

touched by digitouch!