GYVENIMAS MARGAS

Visos kategorijos
Juozo Paukštelio progimnazijos bibliotekininkė Danutė Valiaugienė ir „Ryto“ progimnazijos bibliotekininkė Romualda Baltramonaitienė  / Asmeninio archyvo  nuotr.

Bibliotekininkas jau seniai nebėra tik knygų tylos saugotojas

Dovydas PASLAUSKAS - 19:00 Vasario 05d. 2021

Tokį klausimą užduodame ne be reikalo. Laikai labai sparčiai keičiasi. Anksčiau niekas net pagalvoti negalėjo, kad klasės lentas, ant kurių mokytojai rašydavo su kreida, pakeis skaitmeninės, tradicinius dienynus – elektroniniai, o vadovėlius, iš kurių mokėmės – kompiuteriai. Bet tokia šių dienų ugdymo realybė – viskas skaitmenizuojama, šaltiniai, iš kurių mokydavomės, perkeliami į virtualią erdvę. O ir šiuolaikinė vaikų karta kur kas dažniau naudojasi išmaniosiomis technologijomis – kompiuteriais, telefonais, planšetėmis negu atsiverčia laisvalaikiu paskaityti knygą. Ir informacijos skaitmeninėje erdvėje tiek daug, kad kyla klausimas – kam mokyklose reikalingos bibliotekos? Juk ir be knygų jaunimas gali susižinoti atsakymus į jiems rūpimus klausimus?

Ar mokyklose liko skaitančių moksleivių? To pasiteiravome dviejų Kėdainių mokyklose dirbančių bibliotekininkių – Juozo Paukštelio progimnazijos bibliotekininkės Danutės Valiaugienės ir „Ryto“ progimnazijos bibliotekininkės Romualdos Baltramonaitienės.

Pasirinko bibliotekininkės specialybę

Kėdainių „Ryto“ progimnazijos bibliotekininkė Romualda prisimena, jog tuo metu, kai reikėjo apsispręsti dėl studijų, bibliotekininko specialybė buvo viena iš populiariausių.

„Tuo laikmečiu bibliotekininko specialybė buvo viena iš populiariausių.

Įvertinusi save, kad man patinka lankytis bibliotekose, stebėti bibliotekininko darbą, domėtis ir skaityti knygas, žurnalus, bendrauti su žmonėmis, nusprendžiau įstoti į V. Kapsuko ,,Kultūros mokyklą‘‘ (dabar Marijampolės miestas), kurioje buvo ruošiami profesionalūs bibliotekininkai. Sėkmingai ją baigiau.

Bibliotekininko darbą dirbu 44 metus. Dabartinėje „Ryto“ progimnazijos bibliotekoje dirbu jau 35-erius metus“, – apie tai, kodėl pasirinko bibliotekininkės specialybę, pasakojo Romualda.

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos bibliotekininkės Danutės kelias į bibliotekininkystę, rodos, nulemtas.

„Iš tikrųjų tai ne aš pasirinkau, o mane pasirinko.

Po vidurinės mokyklos bandžiau soti į anglų kalbą Vilniaus universitete. Pritrūkus šiek tiek balų, gavau pasiūlymą studijuoti bibliotekininkystę ir bibliografiją. Sutikau.

Matyt, likimas užkoduotas mano gimimo datoje – esu gimusi per Knygnešio dieną.

Bet nesiskundžiu – man šis darbas patinka. Visada tarp vaikų ir jaunų žmonių, jaučiuosi reikalinga, o tai kelia didelį džiaugsmą.

Baigusi Vilniaus Universitetą pasirinkau dirbti Kėdainių viešojoje bibliotekoje. Teko vadovauti jaunimo sektoriui, vaikų literatūros skyriui. Po to buvo ilga pertrauka.

Ir štai jau dvidešimt ketvirti metai kaip dirbu Juozo Paukštelio progimnazijoje“, – apie savo pasirinkimą tapti bibliotekininke pasakojo Danutė.

Keičiantis laikams, keičiasi ir biblioteka

Abiejų bibliotekininkių teigimu, sparčiai keičiantis laikams, keitėsi ir bibliotekos – jų aplinka, bibliotekininko vaidmuo ir jo atliekamos funkcijos. Dabar bibliotekose ne tik aptarnaujami skaitytojai. Bibliotekininkui tenka atlikti daug daugiau funkcijų.

„Laikas pakeitė biblioteką.

Švietimo įstaigų bibliotekininko darbo specifika, funkcijos dabar yra žymiai platesnės. Bibliotekininkas koja kojon eina su naujomis technologijomis ir jaunimu, kuris neleidžia bibliotekininkui užsnūsti.

Visada ieškome bendrų susitarimų su mokymo įstaiga, kaip galima prisidėti siekiant mokinio pažangos“ , – sako Danutė.

„Laikams keičiantis, keičiasi bibliotekininko darbo specifika. Šiuolaikinis bibliotekininkas glaudžiai susijęs su informacijos apdorojimu ir valdymu.

Esant poreikiui, save galima vadinti komunikacijos ir informacijos paslaugų specialistu“, – pritaria Romualda.

Danutės teigimu, bibliotekos funkcijos gerokai prasiplėtė.

„Šiandien biblioteka nėra vien vieta, kur galima pasikeisti knygą, o bibliotekininkas – tik knygos tylos saugotojas.

Mokyklos bibliotekininkas – ir pedagogas, ir psichologas, ir socialinis darbuotojas, ir informacinių technologijų specialistas. Mes atliekame netgi daugiau funkcijų nei numatyta mūsų pareigybėse.

Bibliotekos veikla integruota į progimnazijos veiklą. Sprendžia ugdymo uždavinius ir dalyvauja mokymosi procese.

Biblioteka tampa viena iš daugelio įstaigoje egzistuojančių mokymosi aplinkų.

Drauge su pedagogų bendruomene bibliotekininkai ugdo moksleivių socialinius, asmeninius, komunikacinius, informacinius ir kritinio mąstymo gebėjimus“, – bibliotekininko veiklą apibūdino Danutė.

 

 Visais laikais bibliotekos buvo ir bus reikalingos ir jos toliau gyvuos R. Baltramonaitienė

Knygų skaitoma mažiau

Bibliotekininkės Danutės nuomone, knyga žmogui visuomet buvo ir yra svarbi. Tačiau šiuo metu knygas skaitančiųjų – mažiau. Tam turi įtakos ir karantinas.

„Skaitymas lavina kritinį mąstymą, teksto suvokimą, iškalbą, ugdo vaizduotę.

Knygos skaitymą galima suvokti ir kaip terapiją, kitaip vadinamą biblioterapija“, – apie knygos paskirtį mokykloje svarsto Danutė.

Bibliotekininkė Romualda taip pat pastebi, jog knygų skaitymas šiuo metu – sumažėjęs.

„Knygos mokinio gyvenime turėtų užimti svarbią vietą jo ugdyme.

Vaiko skaitymo įgūdžiai yra atsinešami iš šeimos, o tik po to seka mokykla, biblioteka.

Mūsų dienomis knyga turi daug konkurentų. Su knyga konkuruoja kompiuteriai, telefonai, tad pastebiu, kad knygų skaitymas sumažėjęs“, – teigė Romualda.

Juozo Paukštelio progimnazijos bibliotekininkė Danutė renginyje su moksleiviaisDažniausi bibliotekų lankytojai – pradinių klasių mokiniai

Pasak bibliotekininkių, mokyklų bibliotekose dažniausiai lankosi pradinių klasių moksleiviai.

„Visais laikais paaugliai maždaug nuo 7 klasės nustodavo skaityti. Šiandien tai ypatingai pasijuto po karantino.

Nuotolinis mokymas įnešė labai daug neigiamų dalykų – ypač paaugliams, kuriems kompiuteris tapo visu pasauliu“, – pripažino Danutė.

Aktualiausia – šiuolaikinė literatūra

Nors skaitančiųjų ir mažiau, tačiau knygos vis dar išlieka svarbios. Bibliotekininkės atskleidė, jog skaitytojus labiau domina šiuolaikinė literatūra, o ne klasikinė ar knygos iš rekomenduojamų perskaityti sąrašų.

„Nesiskundžiu skaitytojų trūkumu. Svarbiausia – pasiūlyti vaikui naują įdomią knygą.

Pirkdama knygas bibliotekai, labai daug dirbu. Stengiuosi, kad knygos atitiktų įvairų skonį, bet būtų vertingos savo turiniu.

Turiu savo asmeninę nuomonę apie dabartinius sudarytus rekomenduojamuosius knygų sąrašus. Man atrodo, kad jie ne skatina skaityti, bet atvirkščiai – tolina vaiką nuo knygos.

Dabar dauguma įtrauktų knygų yra vieną vienintelį kartą išleistos senos knygos, kurios visiškai neįdomios šiuolaikiniam jaunam skaitytojui.

Apie šiuos knygų sąrašus jau eilę metų diskutuoja bibliotekininkų bendruomenė ir jai pritaria mokyklose dirbantys mokytojai.

Reiktų nepamiršti, kad vaiką domina ir nauja 21 amžių atitinkanti literatūra. Tik taip galime pritraukti vaikus į bibliotekas“, – neabejoja Danutė.

„Pradinių klasių mokiniai daugiau skaito nuotykinę literatūrą, domisi kelionių knygomis, eilėraščiais, pasakomis. 5–8 klasių mokiniai daugiau skaito programinę literatūrą“, – savo pastebėjimais pasidalino Romualda.

Sudominti vaikus knygų skaitymų – nelengvas uždavinys

Bibliotekininkės Danutės manymu, šiuolaikinius vaikus, kurie mieliau leidžia laiką prie kompiuterių, sudominti knyga nėra paprasta, o karantino metu tai tampa iššūkiu.

„Sudominti knyga šiuolaikinius vaikus, kurie mieliau žaidžia kompiuteriu ar telefonu, nėra paprasta, o kartino metu tai tampa iššūkiu.

Labai svarbi yra bendrystė su mokytojais, mokyklos administracija, vaikų tėvais. Biblioteka glaudžiai bendradarbiauja su mokytojais.

Čia vedamos integruotos pamokos, knygų pristatymai, garsiniai skaitymai. Organizuojami bendri projektai.

Kartu su vaikais kūrėme knygų viršelius, piešėme knygų personažus, rašėme laišką bibliotekai. Progimnazijos administracijai skyrus tikslines lėšas naujoms knygoms įsigyti, pirkome rašytojų V. V. Landsbergio, Dirgėlos, Kasperavičiaus knygas, kurias visą rudenį skaitė ir po to pristatė pradinių klasių mokiniai.

Biblioteka organizuoja jau tradicija tapusią akciją „Padovanok knygą bibliotekai“, į kurią įsitraukia ir mokinių tėveliai, ir visa progimnazijos bendruomenė.

Mokyklos biblioteka dalyvauja organizuojant „Visos dienos“ mokyklos modelio įgyvendinimo projektą.

Mokyklos biblioteka dažnai yra pirmoji biblioteka, kurioje apsilanko vaikas, todėl tai, kaip jis čia bus sutiktas, turės įtaką tolesnei jo kaip skaitytojo brandai. Tam skiriu ypatingą dėmesį.

Kiekvieną vaiką išklausau ir sutinku su meile. Kurdama jaukią aplinką, stengiuosi, kad vaikas atėjęs į biblioteką jaustųsi gerai ir gautų tai, ką nori.

Jeigu svarsto, visada padedu ir kaip atpildą už tai gaunu atlygį – padėką už pasiūlytą perskaityti knygą“, – patirtimi dalinosi Danutė.

Romualda taip pat aktyviai skatina vaikus skaityti knygas: „Tam, kad sudomintume mokinius knygų skaitymu, mūsų bibliotekoje vedamos bibliografinės-informacinės pamokėlės pradinukams, vyresniems – individualūs pokalbiai, naujų knygelių pristatymai.

Mokslo metų pabaigoje aktyviausi bibliotekos skaitytojai apdovanojami padėkos raštais ir dovanėlėmis“.

Bibliotekos – išliks

Pasiteiravus, kokia ateitis laukia bibliotekų tokiame amžiuje, kai knygas keičia išmaniosios technologijos, bibliotekininkės sakė neabejojančios, kad bibliotekos išliks.

„Turiu vilties, kad knyga ir biblioteka visada bus reikalinga. Nenorėčiau spėlioti, kas bus ateityje. Gyvenu šia diena ir džiaugiuosi“, – teigė Danutė.

„Aš manau, jog visais laikais bibliotekos buvo ir bus reikalingos ir jos toliau gyvuos“, – teigė Romualda.

 

 

0 Skaityti komentarus / komentuoti

Komentuoti

Naujienų portalo www.rinkosaikste.lt redakcija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau rodo komentaro autoriaus IP adresą ir pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, pažeidžia įstatymus ar reklamuoja. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus redakcija.ra@gmail.com. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Skelbdami savo nuomonę, jūs sutinkate su taisyklėmis.
Griežtai draudžiama www.rinkosaikste.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti www.rinkosaikste.lt kaip šaltinį.
Taip pat skaitykite
img

Kėdainiai Lietuvių kalbos dienoms nusiteikę optimistiškai

Kelrodis informacijos triukšme
08:12 Vasario 18d. 2021
img

Piešimas: kaip paskatinti vaikus piešti ir ką reiškia jų piešiniai?

Kelrodis informacijos triukšme
10:30 Vasario 14d. 2021
img

Melagienos. Kaip jas atskirti?

Kelrodis informacijos triukšme
09:25 Vasario 08d. 2021
img

Naudodamiesi internetu esame pažeidžiami, todėl turime būti atidūs

Kelrodis informacijos triukšme
16:00 Vasario 05d. 2021
img

Pirmo karantino pamokas išmoko laiku

Kelrodis informacijos triukšme
08:00 Vasario 03d. 2021

SKELBIMAI

touched by digitouch!