NAUJIENOS

Visos kategorijos
Kėdainių rajono politikai, pirmieji Lietuvoje priėmę sprendimą uždrausti cirko pasirodymus su laukiniais gyvūnais, penktadienį vykusiame rajono tarybos posėdyje jį atšaukė, nes toks sprendimas prieštarauja šalies įstatymams.   / Dimitrijaus Kuprijanovo nuotr.
  • NAUJIENOS
  • Dienos tema
  • Vietos politikams galioja tie patys įstatymai kaip ir visiems – leisti savų jie neturi teisės

Vietos politikams galioja tie patys įstatymai kaip ir visiems – leisti savų jie neturi teisės

Kristina KASPARAVIČĖ - 08:24 Spalio 03d. 2019

Kėdainių rajono politikai, pirmieji Lietuvoje priėmę sprendimą uždrausti cirko pasirodymus su laukiniais gyvūnais, penktadienį vykusiame rajono tarybos posėdyje jį atšaukė, nes toks sprendimas, nors ir kaip jį besistengta pristatyti kaip europietišką ir pažangų, prieštarauja šalies įstatymams. 

Vyriausybės tarnybos atstovas Kėdainių politikams priminė, kad jiems galioja tie patys įstatymai kaip ir visiems žmonėms, o leisti savų jie neturi teisės.

Kad sprendimas neteisėtas, paaiškėjo netrukus

Tai, kad dar birželio mėnesį rajono tarybos priimtas sprendimas Kėdainių rajone uždrausti cirko pasirodymus su laukiniais gyvūnais prasilenkia su šalies įstatymais, paaiškėjo netrukus po jo priėmimo.

Tuomet buvo gautas Vyriausybės atstovo tarnybos teikimas per mėnesį atšaukti šį sprendimą kaip prieštaraujantį šalies teisės aktams.

Kadangi dauguma rajono tarybos narių vasarą atostogavo, meras Valentinas Tamulis paprašė Vyriausybės tarnybos atstovo šio klausimo nagrinėjimą atidėti iki rugsėjo.

Prašymas buvo patenkintas, tad rugsėjį susirinkus tarybai į posėdį, neliko nieko kito kaip jį vėl iš naujo svarstyti.

Penktadienį į posėdį susirinkusiems rajono tarybos nariams pirmiausia teko naikinti jų pačių priimtą sprendimą, prieštaraujantį šalies įstatymams./ Algimanto Barzdžiaus nuotr. Tarybos sprendimai negali būti aukščiau šalies įstatymų

Penktadienį prie šio klausimo rajono tarybai grįžus dar kartą, posėdyje dalyvavęs Vyriausybės atstovas Kauno ir Marijampolės apskrityse Andrius Cechanavičius pozicijos nekeitė ir reikalavo priimtą sprendimą naikinti.

Vyriausybei atstovaujantis pareigūnas sakė: „Savivaldybės taryba pagal teisės aktus negali šitų dalykų reguliuoti – tai vienas aspektas. Kitas aspektas – Konstitucinis Teismas yra ne kartą pabrėžęs, kad draudžiama žemesnės galios teisės aktais reguliuoti tuos visuomeninius santykius, kurie gali būti reguliuojami tik aukštesnės galios teisės aktais.“

Būta abejonių ir prieš priimant sprendimą

Kėdainių rajono savivaldybės teisės ir personalo skyriaus vadovas Dalius Ramonas taip pat pabrėžė, kad šis rajono tarybos priimtas sprendimas neatitinka šiuo metu galiojančių aukštesnės galios teisės aktų nuostatų ir pažeidžia įstatymo viršenybės principą, todėl jį būtina naikinti.

Beje, kad šis tarybos sprendimas gali susikirsti su šalies įstatymais, D. Ramonas rajono tarybos narius buvo perspėjęs dar prieš jį priimant. Tuomet jis tarybos nariams sakė: „Teisės aktai nenumato tiesiogiai savivaldybės tarybai priimti bendro pobūdžio sprendimo uždrausti cirko su laukiniais gyvūnais veiklos ir toks sprendimas gali būti pripažintas viršijantis tarybai suteiktas kompetencijos ribas. Trumpai tariant, tai yra įstatymo lygmens klausimas. Tokius klausimus institucijoms spręsti galima tik individualiais atvejais.“

Tokio sprendimo teisiniu pagrindu anuomet suabejojo ir rajono tarybos narė, buvusi ilgametė merė Nijolė Naujokienė: „Žinoma, visi tikrai rūpinamės gyvūnų panaudojimo cirke situacija, bet kadangi planuojame būti pirma savivaldybe, priėmusia tokį sprendimą, turime būti tikri, kad uždrausdami tokius cirko pasirodymus su laukiniais gyvūnais, neprasilenkiame su Lietuvoje galiojančia įstatymų teisine baze.“

Vyriausybės atstovas A. Cechanavičius atkakliai laikėsi pozicijos, kad Kėdainių rajono taryba turi laikytis įstatymų, todėl jai privalu naikinti jiems prieštaraujantį sprendimą. Aut. past.

Paaiškėjo, kad visi anuomet išsakyti perspėjimai ir nuogąstavimai buvo pagrįsti – penktadienį rajono tarybai vis tik teko pripažinti, kad ji peržengė savo kompetencijos ribas, tačiau net ir šiuo atveju klaidą pripažino ir ją taisyti suskubo ne visi rajono tarybos nariai.

Ragino bylinėtis su Vyriausybe

Su šalies įstatymais prasilenkiantį sprendimą inicijavusi rajono tarybos narė Karolina Štelmokaitė siūlė nenaikinti neteisėto sprendimo ir dėl jo bylinėtis su Vyriausybe teisme.

Dar prieš tarybos posėdį ji kolegoms išsiuntinėjo nepriklausomo teisininko išvadas, kuriose teigiama, kad savivaldybė vis tik turėjo kompetencijos priimti minėtą sprendimą. Remdamasi jomis K. Štelmokaitė ragino tarybos narius nenaikinti priimto sprendimo ir savivaldybės teisininko prašė įvardinti, kiek savivaldybei kainuotų bylinėjimasis su Vyriausybe.

D. Ramonas sakė, kad toks teisinio ginčo procesas nebūtų labai brangus, nes bylinėjantis dviem biudžetinėms įstaigoms nereikėtų samdyti privačių advokatų, tačiau akcentavo, kad minėtą sprendimą reikia panaikinti būtent todėl, kad jis prieštarauja įstatymui.

K. Štelmokaitė neatlyžo ir prašė įvardinti, kodėl tuomet priimto sprendimo nesiūloma keisti, o iš karto siūloma jį naikinti.

D. Ramonas paaiškino, kad birželio mėnesį minėtas sprendimas priimtas kaip absoliutus draudimas, tad jo pakeisti tiesiog nėra kaip.

Be to, teisininkas atkreipė dėmesį ir į tai, kad savivaldybės administracija nei iš rajono tarybos narių, nei iš aktyvių piliečių nesulaukė jokių siūlymų dėl šio nutarimo keitimo, todėl dabar ir yra teikiamas sprendimas jį naikinti.

Pasiūlė kompromisą

Tarybos narė Nijolė Naujokienė pasiūlė kompromisą: „Iš tiesų, kai mes savivaldybės taryboje svarstėme šį sprendimo projektą, tai ir kalbėjome, kad jo tikslas – atkreipti valstybės, aukštesnių institucijų dėmesį į šią problemą. Akcentuoti, kad ši problema yra opi ir aktyvūs visuomenės žmonės ją mato. Šį tikslą pasiekėme.

Turbūt nereikia nieko įtikinėti, kad visi mes mylime gyvūnus, kartais labiau negu žmones, bet iš kitos pusės – labai gerbiame valstybę ir jos įstatymus, todėl visi privalome jų laikytis. N. Naujokienė

Ir tikrai turbūt nereikia nieko įtikinėti, kad visi mes mylime gyvūnus, kartais labiau negu žmones, bet iš kitos pusės – labai gerbiame valstybę ir jos įstatymus, todėl visi privalome jų laikytis.

Mes turime informacijos, kad artimiausiu laiku panašaus pobūdžio klausimas gali būti svarstomas Seime, todėl šiandien norėčiau Vyriausybės atstovo paklausti – ar galima būtų priimti kompromisinį sprendimą ir šio sprendimo naikinimą atidėti iki kol tas klausimas bus apsvarstytas Seime?

Juolab kad šio sprendimo priėmimas jau buvo atidėtas beveik 3 mėnesius ir, tiesą sakant, nieko neįvyko.“

Tokį sprendimą būtų sunku suderinti su įstatymu

Vyriausybės atstovas A. Cechanavičius atkakliai laikėsi pozicijos, kad Kėdainių rajono taryba turi laikytis įstatymų, todėl jai privalu naikinti jiems prieštaraujantį sprendimą.

Jis pabrėžė, kad siūlomas kompromisinis variantas nebūtų geras, nes dar nežinia, kada Seimas priims atitinkamą įstatymą ir kaip jis bus reglamentuotas.

Be to, pasak A. Cechanavičiaus, Kėdainių savivaldybės priimtą sprendimą dėl cirko su laukiniais gyvūnais pasirodymų uždraudimo būtų sudėtinga suderinti su tuo įstatymu, kurį ketina priimti Seimas, nes pagal Kėdainių tarybos sprendimą savivaldybės administracija yra įpareigojama neišduoti leidimų bet kokiam cirkui, kuris rengia pasirodymus su laukiniais gyvūnais, o Seimui pateiktame įstatymo projekte siūlomas kitoks draudimas.

„Seimui pateiktame įstatymo projekte siūloma patvirtinti sąrašą, kokias laukinių gyvūnų rūšis galima naudoti, kokių negalima ir t. t. Tai aš sakyčiau, kad tiesiog reikėtų naikinti rajono tarybos sprendimą ir tada atakuoti Seimą ar kitas priiminėjančias institucijas, kad kuo greičiau būtų priimtas įstatymo pakeitimas. O kai tai bus padaryta, tada net jums nereikės toliau rinktis ir spręsti šito klausimo, nes bus apspręsta viskas įstatyme“, – rajono tarybos nariams paaiškino Vyriausybės atstovas.

Nugalėjo įstatymo viršenybė

Tokie paaiškinimai nenuramino K. Štelmokaitės. Ji tarybos narius ragino nenaikinti priimto sprendimo ir sakė, kad Vyriausybės atstovo tarnyba ne visuomet būna teisi ginčuose su savivaldybėmis.

„Pagal statistiką iš viso 2018 metais Vyriausybės atstovų tarnybose buvo pradėta 17 teisminių ginčų su savivaldybėmis. Per praeitus metus išnagrinėta 12 bylų: 10 jūs buvote teisūs, 2 neteisūs ir dar 5 liko neišnagrinėtos. Taigi ne visada jūs būnate teisūs sakydami, kad savivaldybė peržengia savo kompetencijos ribas“, – Vyriausybės atstovui sakė K. Štelmokaitė.

Nepaisydama jokių argumentų, ji ir toliau ragino tarybos narius nenaikinti įstatymams prieštaraujančio rajono tarybos priimto sprendimo ir bylinėtis dėl jo su Vyriausybe teisme, juolab kad tam pritaria bemaž 600 žmonių, pasirašiusių po elektronine peticija, raginančia nenaikinti priimto sprendimo.

Po visų karštų diskusijų įstatymo viršenybė nugalėjo – dauguma rajono tarybos narių pripažino, kad įstatymų turi laikytis visi, o tarybos priimti sprendimai negali būti už juos viršesni, todėl, net ir labai mylėdami gyvūnus, priėmė sprendimą panaikinti cirko pasirodymų su laukiniais gyvūnais draudimą Kėdainių rajone. Čia, kaip ir iki šiol, cirko pasirodymams leidimai bus išduodami pagal šalies įstatymų nustatytą tvarką, o ji bus pakeista tik tuomet, kai bus pakeistas tai reglamentuojantis įstatymas.

Dabar rajono tarybos nariams, deklaruojantiems rūpestį, kad laukiniai gyvūnai nebūtų išnaudojami cirke ir laikomi ten nežmoniškomis sąlygomis, belieka kreiptis į Seimo narius bei raginti juos, kad šis opus klausimas kuo greičiau būtų svarstomas ir priimamas įstatymas, draudžiantis cirko pasirodymus su laukiniais gyvūnais.

 

Susiję straipsniai:

Rajono taryba atšaukė sprendimą dėl cirko su laukiniais gyvūnais pasirodymų uždraudimo 

Cirką su laukiniais gyvūnais Kėdainiai uždraudė neteisėtai

Savivaldybė uždraudė cirko su laukiniais gyvūnais pasirodymus 

Kėdainiečiai surengė mitingą prieš gyvūnų kankinimą 

Cirkas papiktino ir kėdainiečius

Cirkas kėdainiečius dalija į dvi stovyklas

9 Skaityti komentarus / komentuoti

Komentuoti

Naujienų portalo www.rinkosaikste.lt redakcija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau rodo komentaro autoriaus IP adresą ir pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, pažeidžia įstatymus ar reklamuoja. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus redakcija.ra@gmail.com. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Skelbdami savo nuomonę, jūs sutinkate su taisyklėmis.
Griežtai draudžiama www.rinkosaikste.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti www.rinkosaikste.lt kaip šaltinį.

SKELBIMAI

touched by digitouch!