NAUJIENOS

Visos kategorijos
Rajono Tarybos posėdžių salė dar ilgai bus tušcia – artimiausias rajono Tarybos posėdis tik kovo 20 dieną.   / Algimanto Barzdžiaus nuotr.

Kur biudžetas, ponas mere? (patikslintas – 2018 01 23 10:12)

Kristina KASPARAVIČĖ - 08:00 Sausio 25d. 2019

Kėdainių rajono savivaldybėje – precedento neturintis įvykis. Panašu, kad pirmą kartą beveik per 20 metų laikotarpį rajono savivaldybė tris mėnesius gyvens nepasitvirtinusi biudžeto. Rajono Tarybos posėdį, kuriame bus svarstomas šis faktiškai pats svarbiausias metų klausimas, Kėdainių rajono meras paskelbė sušauksiantis tik po rinkimų – kovo 20 dieną.

Kitose savivaldybėse – darbų įkarštis

Tuo tarpu kitose Kauno apskrities savivaldybėse dėl biudžeto svarstymo – pats darbų įkarštis. Dėl šio kiekvienai savivaldybei ir biudžetinėms įstaigoms bei visiems rajono gyventojams svarbiausio metų sprendimo diskutuoja ir rajonų Tarybų nariai, ir gyventojai.

Visose savivaldybėse dirbama išsijuosus ruošiantis tvirtinti svarbiausią dokumentą. Štilis tik Kėdainiuose. Čia biudžeto projektas nepateiktas svarstyti nei rajono Tarybos nariams, nei gyventojams. Aut. past.

Štai kaimyninio Jonavos rajono politikai savivaldybės biudžetą numatę tvirtinti vasario 7 dieną. Birštone biudžetas bus tvirtinamas vasario 15 dieną, Prienuose – vasario 14 dieną. Raseiniuose sausio 24 dieną bus svarstomas strateginis planas, o vasario mėnesį tvirtinamas biudžetas. Kauno rajono savivaldybė savo biudžetą tvirtins sausio 31 dieną.

Visose savivaldybėse dirbama išsijuosus ruošiantis tvirtinti svarbiausią dokumentą. Štilis tik Kėdainiuose. Čia biudžeto projektas nepateiktas svarstyti nei rajono Tarybos nariams, nei gyventojams.

Ką tai reiškia?

Apie tai, kokios gali būti tokio delsimo pasekmės, pakvietėme savo nuomones išsakyti savivaldos peripetijas puikiai išmanančius buvusius merus, kurie šiandien dirba rajono Taryboje: Nijolę Naujokienę, Rimantą Diliūną ir Viktorą Muntianą bei dabar mero pareigas einantį ir biudžeto svarstymą vilkinantį Saulių Grinkevičių.

Mintimis apie šį precedento neturintį įvykį sutiko pasidalinti ir buvę savivaldybės administracijos direktoriai: Arūnas Kacevičius ir Romualdas Gailiūnas, o štai dabartinio administracijos direktoriaus Ovidijaus Kačiulio nuomonės sužinoti nepavyko – kai kitų rajonų savivaldybių administracijos direktoriai dirba išsijuosę prie biudžeto projektų, mūsiškiui skubėti nėra kur – atostogauja.

Nijolė Naujokienė. Algimanto Barzdžiaus nuotr. Kaip vertina tokį sprendimą?

Buvusi merė Nijolė Naujokienė paklausta, kaip vertina tai, kad artimiausias rajono Tarybos posėdis, kaip meras pranešė besibaigiant gruodžio mėnesį vykusiam Tarybos posėdžiui, bus šaukiamas tik 2019 metų kovo 20 dieną, atsakė tiesiai: „Blogai. Rajono Tarybos posėdyje išgirdusi tokią įvardintą datą net perklausiau, ar tikrai teisingai supratau. Deja, gavau tokį patį atsakymą: kitas posėdis vyks tik kovo 20 dieną.

Keliu klausimą – tai kaip gi visa savivalda gali dirbti be biudžeto net tris mėnesius? Nebent pas mus negalioja Lietuvos Respublikos įstatymai... Juk pagal galiojančią įstatyminę bazę savivaldybės biudžetas turi būti patvirtintas ne vėliau kaip per du mėnesius nuo valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo. Laiku nesušauktas Tarybos posėdis ir nepatvirtintas savivaldybės biudžetas gali sukelti visą puokštę problemų ir apsunkinimų.“

Jai antrina ir buvęs meras Viktoras Muntianas: „Vienareikšmiškai šį faktą vertinu blogai, nes metų pradžia yra ypatingai reikšminga planuojant visus metus. Be to, būtina giliai išanalizuoti praėjusius metus ir padaryti tinkamas išvadas. Neatlikus šių darbų, arba juos padarius tik formaliai, sunku tikėtis sėkmės.“

O štai buvęs meras Rimantas Diliūnas yra kitokios nuomonės: „Man kaip buvusiam merui nesinori vertinti dabartinių mero sprendimų. Jis taip nusprendė, reiškia taip tikriausiai ir bus turbūt. Jei meras taip nusprendė, tai manau, kad reglamentas tai leidžia. Aš nedrįstu nei neigiamai, nei teigiamai vertint.“

Stebisi ir buvę administracijos vadovai

Tuo tarpu buvę savivaldybės administracijos direktoriai stebisi tokiu sprendimu ir neabejoja, kad jis pažeidžia įstatymus.

„Tai būtų pirmas toks atvejis atkūrus šalies Nepriklausomybę, kada Kėdainių rajono mero vadovaujama Taryba sąmoningai pažeidžia eilę įstatymų“, – sako buvęs administracijos direktorius Romualdas Gailiūnas.

Kad nešaukiant posėdžio pažeidžiami įstatymai, neabejoja ir šias pareigas ėjęs Arūnas Kacevičius: „Vienareikšmiškai tokį mero sprendimą vertinu neigiamai.

Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros įstatymas numato, kad savivaldybių Tarybos biudžetus patvirtina per du mėnesius nuo valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo. Taigi, savivaldybės Taryba biudžetą turėtų patvirtinti iki vasario 20 dienos.“

Tikėtina, kad S. Grinkevičius galimai turi baimių: galbūt prasta savivaldybės finansinė padėtis, galbūt yra baimė, kad nesurinks reikalingų balsų biudžeto patvirtinimui, o galbūt negauta investicijų iš Valstybės ar yra dar kokiių kitų priežasčių, kurios atsilieptų jo galimybėms vadovauti dar vieną kadenciją rajono Tarybai. R. Gailiūnas

Kokios laukia pasekmės?

N. Naujokienė įsitikinusi, kad toks mero sprendimas reiškia tai, kad viso rajono laukia visa puokštė problemų.

„Pirma – savivaldybės įstaigose iki biudžeto patvirtinimo kiekvieną mėnesį nebus galima viršyti 2018 metų biudžeto vidurkio – vienos dvyliktosios asignavimų.

Biudžetinių įstaigų darbuotojams, tikėtina, nebus sumokėtas visas atlyginimas. O juk žinoma, kad Vyriausybė numatė kelti atlyginimus kone visiems biudžetinių įstaigų darbuotojams. Taigi darau prielaidą, kad mūsiškai gaus tik nepadidintus atlygius, nes gyvensime pagal pernykštį biudžetą. Vadovaujantis mero nurodyta posėdžio data, tai užtruks mažiausiai dar 3–4 mėnesius – iki kol nebus patvirtintas naujas biudžetas, o juk jo gali dar ir nepatvirtinti iš karto.

Antra – naujos programos, kurios gali būti finansuojamos iš biudžeto, mano manymu, nebus įgyvendinamos, nes nepatvirtinti joms pinigai. Tai reiškia, kad negali būti skelbiami konkursai jų įgyvendinimui.

Trečia – manau, kad gali sustoti ir investicijos infrastruktūrai įsisavinimas. Jos taip pat bus nepatvirtintos ir nepaskirstytos Taryboje.

Analizavau valstybės ir savivaldybių biudžetų patvirtintus rodiklius ir, mano matymu, mūsų rajonas šiems metams faktiškai negavo jokių investicijų infrastruktūros gerinimui iš valstybės, išskyrus tik apie 100 tūkst. eurų stadiono remontui pabaigti. Tai jau ir taip kiekvieno iš mūsų gyvenimą bloginanti situacija. O dar nepradėsime darbų ir už savo turimus pinigus.

Ketvirta – nepatvirtinto biudžeto problemos užkraunamos ant įstaigų, organizacijų vadovų pečių. Dabar bus jų galvos skausmas, kaip laiku ir tinkamai organizuoti viešuosius pirkimus, vykdyti naujas programas, mokėti žmonėms padidintus atlyginimus.

Panašu, kad 2019-ieji tikrai mums visiems gali „pakišti kiaulę“.

Ir penkta – negana to, tris mėnesius nebus patvirtintas ir rajono Tarybos narių gyventojų priėmimo grafikas“, – teigia N. Naujokienė.

Saulius Grinkevičius. „Rinkos aikštės“ nuotr. Kodėl meras priėmė tokį sprendimą?

Pats meras Saulius Grinkevičius tokį savo sprendimą paaiškino taip: „Rinkiminiais metais priimamas savivaldybės biudžetas visada sulaukdavo priekaištų: biudžetą priima vienos kadencijos taryba, o dirba su tuo biudžetu jau kitos kadencijos Tarybos nariai. Būtent todėl Tarybos posėdis, kuriame bus svarstomas Kėdainių rajono savivaldybės biudžetas, ir yra kviečiamas po rinkimų, kurie vyks kovo 3 dieną. Tada bus žinoma naujos savivaldybės Tarybos sudėtis. Kitaip tariant, siekta išvengti iki šiol buvusios situacijos, kai biudžetą priima „sena“ valdžia, o su juo dirba „nauja“ valdžia. Juk senosios ir naujosios sudėties Tarybos požiūris į savivaldybės biudžeto formavimą ir jo vykdymą skiriasi.“

N. Naujokienė sako, jog mero argumentavimas, kad yra rinkiminiai metai ir biudžetą turi tvirtinti nauja Taryba, neatlaiko jokios kritikos.

„Toks pasakymas pirmiausia kalba tai, kad kaip ir minėjau, siūloma nesilaikyti Lietuvos įstatymų. Kitas dalykas – naujoji Taryba, jos komitetai ir savivaldybės administracijos vadovybė bus suformuota ir savo veiklą anksčiausiai pradės tik balandžio antroje pusėje.

Tai taip išeitų, kad meras planuoja, jog be biudžeto gyvensime apie pusę metų?“ – klausia N. Naujokienė.

Tuo tarpu R. Gailiūnas mano, kad tai gali būti daroma dėl visai kitų priežasčių: „Tikėtina, kad S. Grinkevičius galimai turi baimių: galbūt prasta savivaldybės finansinė padėtis, galbūt yra baimė, kad nesurinks reikalingų balsų biudžeto patvirtinimui, o galbūt negauta investicijų iš Valstybės ar yra dar kokiių kitų priežasčių, kurios atsilieptų jo galimybėms vadovauti dar vieną kadenciją rajono Tarybai.“

V. Muntianas primena: „Ankstesnė šios kadencijos Tarybos darbo praktika rodo, kad svarbiausiems metų sprendimams priimti skiriama per mažai laiko ir dėmesio. Tai, kad per metus daug kartų tenka taisyti savivaldybės biudžetą, reiškia, kad planuojama neatsakingai ir netgi pažeidžiant Tarybos reglamentą. Bet praeitais metais bent jau posėdžiai vyko kas mėnesį, o šiais metais planuojamas tik vienas posėdis per tris mėnesius.“

Dabartinio administracijos direktoriaus Ovidijaus Kačiulio nuomonės sužinoti nepavyko – kai kitų rajonų savivaldybių administracijos direktoriai dirba išsijuosę prie biudžeto projektų, mūsiškiui skubėti nėra kur – atostogauja. Aut. past.

Tačiau pasak S. Grinkevičiaus, Tarybos darbui toks jo sprendimas neturės jokios įtakos.

Rimantas Diliūnas. BNS (Eriko Ovčarenko) nuotr. Jam pritaria ir R. Diliūnas: „Aš manau, kad Tarybos darbui ir veiklos rezultatams tai neturėtų atsiliepti kažkaip neigiamai, bet aš galbūt ir nedaryčiau trijų mėnesių pertraukos. O galbūt tą trečią mėnesį būtų galima ir du posėdžius padaryt. Darbo tai bus nemažai, bet Taryboj dirba patyrę žmonės, tai pasėdėję ir išspręs visus reikalus.“

Kas priiminės sprendimus?

– Kas beveik tris mėnesius priiminės gyventojams aktualius sprendimus? O gal rajone jau nebėra tiek problemų ir reikalų, kad Tarybos posėdį reikėtų sušaukti anksčiau? – paklausėme mero ir administracijos direktorių pareigas ėjusiųjų.

S. Grinkevičius: „Kaip ir visada, aktualius gyventojams klausimus svarsto ir sprendimus priima savivaldybės meras, administracijos direktorius, savivaldybės administracijos skyrių vedėjai ir specialistai, seniūnai bei seniūnijų specialistai.

Skubių klausimų, kuriems reikalingas Tarybos sprendimas – šiuo metu nėra. Pagal Kėdainių rajono savivaldybės tarybos reglamentą eiliniai Tarybos posėdžiai paprastai šaukiami kartą per mėnesį, bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesius. Prireikus gali būti kviečiami ir neeiliniai Tarybos posėdžiai.“

N. Naujokienė: „Problemų ir reikalų rajone yra kasdien, juos reikia spręsti irgi kasdien.

Mano nuomone, jei vadovausimės mero nurodyta kito Tarybos posėdžio data, tai tris mėnesius rajono Taryba pilnai savo funkcijų nevykdys. O jei dar pridėsime ir tris vasaros mėnesius, tai panašu, kad Taryba realiai nedirbs beveik pusmetį.

Be to, tokie mero veiksmai lyg ir leistų daryti prielaidą, kad gal rajono Tarybos nė nereikia, jei viską gali išspręsti meras ir savivaldybės darbuotojai? Tai kam tuomet ta demokratija ir rinkimai? Gal be reikalo mokesčių mokėtojų pinigai išmetami jiems organizuoti?“

Arūnas Kacevičius. Algimanto Barzdžiaus nuotr. A. Kacevičius: „Savivaldybėje įvairiausių problemų visada buvo ir bus. Mano manymu, dabar bus sprendžiami tik einamieji reikalai, o svarbiausi klausimai – atidedami ateičiai – jau naujai Tarybai. Beje, šios kadencijos Tarybai tai jau darosi norma – ateičiai jau atidėti tokie svarbūs klausimai kaip daugiabučių aplinkos tvarkymas, valymo įrenginių rekonstrukcija, iki šiol neaišku, ar tikrai nebus vykdoma Zabieliškio sąvartyno plėtra. O kur dar įšaldyti Kėdainių stadiono, Šviesiosios gimnazijos priestato, Kultūros centro rekonstrukcijos projektai...“

R. Gailiūnas: „Panašu, kad tiek biudžetinių įstaigų funkcionavimas, tiek visi rajono gyventojai su savo problemomis rajono merui mažiausiai rūpi. Tikslas vienintelis – dar viena kadencija.“

R. Diliūnas: „Gyventojai neturėtų nukentėti, nes daug klausimų gali spręsti savivaldybės administracija, asmeniškai pats meras, o tokių klausimų, kur gyventojams reikėtų kreiptis į Tarybą, faktiškai būna retai.

Žinoma, ki rajono Tarybos darbotvarkėje yra mažiau klausimų, jie yra geriau išnagrinėjami, kiekvienas Tarybos narys į juos labiau įsigilina, o šitas atvejis, kai posėdis nešaukiamas beveik tris mėnesius, yra išskirtinis.

Manau, čia vis tiek kažkiek įtakos turi ir tas laikotarpis prieš rinkimus. Tiesiog toks dabartinio mero pasirinkimas.“

V. Muntianas: „Neabejotinai pažeidžiami savivaldybės gyventojų interesai. Jeigu savivaldybė nustatytu laiku nepatvirtina biudžeto, lėšos iš Valstybės biudžeto iki savivaldybės biudžeto patvirtinimo laikinai nepervedamos. Dėl to strigs projektų, atskirų programų finansavimas. Gali atsitikti, kad atskiri projektai ar programos iš viso nebus finansuojami.“

Ar tai pateisinama?

– Daugumoje savivaldybių pirmieji metų mėnesiai išsiskiria tikru darbymečiu: rajono Tarybų nariai ir gyventojai analizuoja pagrindinį savivaldybės finansus, o kartu ir veiklą apibrėžiantį dokumentą – biudžetą, o mūsų rajone – tyla. Meras tik šią savaitę grįžo iš atostogų, nuo praėjusios savaitės atostogauja ir savivaldybės administracijos direktorius. Apie biudžetą ir bent preliminarų jo projektą net nekalbama. Kaip manote, ar tai pateisinama? O gal taip ir turėtų būti? Ar taip yra buvę kada nors anksčiau?

A. Kacevičius: „Toks dabartinės valdžios abejingumas, mano nuomone, visiškai nepateisinamas ir man nesuprantamas.

Biudžeto projektas jau šiuo metu turi būti svarstomas komisijose, teikiamas Tarybos komitetams. Nė kiek neabejoju, kad savivaldybės specialistai tinkamai atlieka savo darbą, tad čia, manau, jau vadovų problema.

O gal siekiama kažką nuslėpti, užglaistyti?“

N. Naujokienė įsitikinusi, kad toks mero sprendimas reiškia tai, kad viso rajono laukia visa puokštė problemų. Aut. past.

Romualdas Gailiūnas. „Rinkos aikštės“ archyvo nuotr. R. Gailiūnas: „Savivaldybės biudžetų projektai administracijoje pradedami formuoti lapkričio mėnesį, o sausį šį dokumentą jau pradeda svarstyti komitetai, Tarybos nariai, teikiama susipažinti visuomenei. Ką jau kalbėti apie strateginį planą, kurio pagrindu ir yra formuojamas metų biudžeto projektas.

Tai bus pirmas toks atvejis Nepriklausomos savivaldos praktikoje. Yra buvę Lietuvoje tokių atvejų, kad savivaldybės biudžetas nepatvirtinamas iš pirmo karto, bet niekada dar nebuvo, kad jis nebūtų pateiktas tvirtinti.“

S. Grinkevičius: „Darbymetis yra ir mūsų savivaldybėje. Administracijos skyrių vadovai ir specialistai planuoja savo poreikius, skaičiuoja, kokios bus reikalingos lėšos įgyvendinti įvairius projektus. Visa tai yra daroma. O, kaip įprastai – prieš Tarybos posėdį bus pateikiama informacija, bus aptariamas biudžetas komitetų posėdžiuose, pateikiama informacija gyventojams. O Tarybos posėdyje bus teikiamas sprendimo projektas – patvirtinti biudžetą.“

V. Muntianas: „Žinoma, kad tai nepateisinama. Jeigu šių metų biudžetas bus suplanuotas mažesnis nei praėjusių, tai žmonių atlyginimams pritrūks pinigų 2019 metų pabaigoje.“

R. Diliūnas: „Kiek aš prisimenu, tai visada biudžetas būdavo tvirtinimas vasario mėnesį. Tačiau ir šiuo atveju, man regis, įstatymų terminuose viskas telpa.

Čia nebus kažkokių problemų – vis vien visos įstaigos visada pirmus du mėnesius dirba pagal tą vieną dvyliktąją biudžeto. Atlyginimai mokami pagal praėjusių metų mėnesio vidurkį. O jeigu pinigėlių skiriama daugiau, paskui per kitus mėnesius jie yra pridedami. O jeigu biudžetas traukiasi, per likusius mėnesius jis sumažinamas.

Tęstiniams projektams, kurie vyksta per tuos tris pirmus metų mėnesius, pinigai paprastai jau būna skirti, o naujiems dar nėra finansavimo, tad jie bus pradėti vėliau.“

N. Naujokienė: „Tiesą sakant, apie tokį tvarkos pažeidimą dėl biudžeto svarstymo savo ilgoje, 17 metų politinėje praktikoje, girdžiu pirmą kartą.

Kaip jau ir sakiau, man tai visiškai nepateisinama ir nepriimtina. Biudžetas dabar turi būti pačiame svarstymo įsibėgėjime. 2019 metų poreikiai jau turėjo būti analizuojami praėjusių metų pabaigoje: derinamos Valstybės investicijos, derinami infrastruktūros darbai, tikslinami veiklos planai, programos.“

Ar bus įmanoma viską suspėti?

– Kaip manote, ar taip organizuodamas Tarybos darbą meras nepažeidžia įstatymų? O gal taip kelia sumaištį? Ar įsivaizduojate, kokios darbų apimtys lauks rajono Tarybos narių po trijų mėnesių? Ar bus įmanoma laiku patvirtinti ir vadovų ataskaitas, ir rajono savivaldybės biudžetą, ir strateginį planą bei daug kitų klausimų, kurie turėtų susikaupti per tokį netrumpą laikotarpį?

S. Grinkevičius: „Prieš priimant tokį sprendimą buvo tartasi su savivaldybės administracijos skyrių vadovais, kurie patvirtino, kad dėl to, jog biudžetas planuojamas tvirtinti keliomis savaitėmis vėliau, nei įprastai, jokių nesklandumų nekils.

Vadovų ataskaitos turi būti patvirtintos iki balandžio 1 dienos. Jeigu matysime, kad kovo 20 dieną šaukiamo Tarybos posėdžio darbotvarkė yra perkrauta, tai klausimus, kurie nėra tokie aktualūs, galime svarstyti kitame posėdyje. Galima sušaukti posėdį kovo 29 d. Žinoma, jei tai bus reikalinga.  

Kadangi sausį, vasarį ir kovo mėnesio pradžioje didelių investicinių projektų nėra numatyta – jie bus vykdomi vėlesniu laikotarpiu. O lėšos kasdienei veiklai naudojamos pagal reglamentą. Tai įprasta tvarka: visais metais biudžetai juk ir buvo tvirtinami vasario pabaigoje – tai šiais metais palyginus su  ankstesniais metais – biudžetas planuojamas priimti tik vienu mėnesiu vėliau.

Rajono gyventojams tai neturės jokios įtakos.

Dar kartą pabrėžiu: mes geranoriškai siekiame kuo aktyviau įtraukti į biudžeto svarstymą tuos Tarybos narius, kurie bus išrinkti naujai kadencijai, nes jiems reikės ir dirbti su tokiu biudžetu, kokį patvirtins.“

N. Naujokienė sako, jog mero argumentavimas, kad yra rinkiminiai metai ir biudžetą turi tvirtinti nauja Taryba, neatlaiko jokios kritikos, nes nauja Taryba realiai pradės dirbti tik balandžio antroje pusėje. Aut. past.

A. Kacevičius: „O man atrodo, kad labai tikėtina, jog šiuo atveju vyks grandininė reakcija – vėliau patvirtinus savivaldybės biudžetą ir veiklos planą, visi procesai vyks kur kas vėliau negu galėtų ir turėtų vykti.

Tad ar išvengsime tokių dalykų, kuomet mokyklų remontai atliekami ne vasarą, o rudenį, kuomet nepavyksta laiku atlikti numatytų procedūrų tiesiant vandentiekio ir nuotekų tinklus… O gal būtent to ir siekiama – po manęs nors ir tvanas?“

R. Gailiūnas: „Man atrodo, kad tokiu sprendimu pažeidžiama daug įstatymų – Vietos savivaldos įstatymas, LR Biudžeto sandaros įstatymas, LR Valstybės ir savivaldybių biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės.

Akivaizdu, kad tiek meras, tiek savivaldybės administracijos vadovai taip ir neįgijo reikiamos kompetencijos per visus kadencijos metus. Gerai bent tai, kad praeitos kadencijos Taryba, žvelgdama į ateitį, vadovaudamasi tiek patvirtintu strateginiu, tiek plėtros planu, buvo paruošusi techninius projektus objektams ir numačiusi, iš kur gauti jiems finansavimą.“

Viktoras Muntianas. Algimanto Barzdžiaus nuotr. V. Muntianas: „Dėl Biudžeto sandaros įstatymo pažeidimo formuosis Kėdainių savivaldybės kaip pažeidėjos įvaizdis.

Noriu priminti, kad Kėdainių savivaldybė 2015 ir 2016 metais neįsisavino Valstybės biudžeto lėšų, skirtų Kėdainių stadiono rekonstrukcijai, tai 2017 ir 2018 metais Lietuvos sporto departamento vadovai atsisakė skirti lėšas šiam objektui, nes, jų nuomone, Kėdainių vadovai nesugebėjo tinkamai panaudoti pinigų. Vadinasi, kai suformuojama bloga nuomonė apie savivaldybę, pasekmės būna ilgalaikės, o suformuotą nuomonę sunku pakeisti net ir naujai vadovybei.

Kadangi posėdžiai nevyks tris mėnesius, tai į kovo 20 dienos darbotvarkę bus sudėta kelių posėdžių klausimų gausa, o tarp jų ir atskirų posėdžių verti klausimai: strateginis veiklos planas, 2019 metų biudžetas, savivaldybės vadovų ataskaitos.

Akivaizdu, kad šie svarbiausi klausimai ne tik nebus aptarti su bendruomene, bet ir Tarybos nariai nesugebės į juos įsigilinti ir jų apsvarstyti. Tuomet S. Grinkevičiaus koalicija ir jų partneriai – „opozicinė“ Darbo partijos frakcija, turintys daugumą dabartinėje Taryboje, skubos tvarka prastums svarbiausius 2019 metų sprendimus.

Tarybos posėdis numatytas kovo 20 dieną, po rinkimų, kuomet bus aiškūs rinkimų rezultatai. Manau, kad jeigu rinkimus laimės S. Grinkevičius, bus pateiktas vienoks 2019 metų biudžeto variantas, jei pralaimės, – kitoks. Turint absoliučią daugumą komitetuose ir Taryboje, gali būti patvirtintas bet kuris variantas.“

R. Diliūnas: „Aš ne teisininkas, negaliu pasakyti, ar meras, taip organizuodamas Tarybos darbą, nepažeidžia įstatymų, bet iš savo patirties žinau, kad dėl žymiai smulkesnių dalykų labai griežtai reaguoja Vyriausybės atstovas. Ir jeigu čia būtų prasilenkiama su įstatymu, manau, iš karto sulauktume Vyriausybės atstovo kreipimosi ir reikalavimo gyventi pagal įstatymus.

O šiaip aš nemanau, kad reikėtų atskirus posėdžius organizuoti metų pradžios klausimams svarstyti. Nematau atskiro reikalo dėl to kviesti atskirus posėdžius.“

N. Naujokienė: „Visų pirma, biudžeto tvirtinimas yra griežtai reglamentuotas procesas. Jis ne šiaip turi būti patvirtintas, o prisilaikant visų procedūrų, kurios trunka apie mėnesį laiko: parengimas, gyventojų supažindinimas, pasiūlymų teikimas ir aptarimas, svarstymas komisijose, rajono Tarybos komitetuose, pastabų analizė ir siūlymai Tarybos Ekonomikos ir biudžeto komitete ir t.t.

Dėl posėdžio apimčių jau kalbėjome ne kartą. Dabar jau pradėjau galvoti, kad visa tai daroma sąmoningai, kad sunkiau būtų įsigilinti tiek rajono Tarybos nariams, tiek gyventojams.

O mero postringavimai, kad, nesušaukus laiku posėdžio, vėliau į biudžeto svarstymą geriau galėtų įsigilinti naujoji rajono Taryba, yra niekuo nepagrįsti: manau, kad visi Tarybos nariai – tiek esami, tiek ir būsimi, gyvena Kėdainių krašte, kasdien domisi Kėdainių krašto gyvenimu, tad jiems puikiai žinoma, kas ir kaip čia yra, o patvirtinti biudžeto naujoji rajono Taryba kovo mėnesį vis tiek negalės, nes ji savo veiklą pradės tik balandžio antroje pusėje.“

51 Skaityti komentarus / komentuoti

Komentuoti

Naujienų portalo www.rinkosaikste.lt redakcija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau rodo komentaro autoriaus IP adresą ir pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, pažeidžia įstatymus ar reklamuoja. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus redakcija.ra@gmail.com. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Skelbdami savo nuomonę, jūs sutinkate su taisyklėmis.
Griežtai draudžiama www.rinkosaikste.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti www.rinkosaikste.lt kaip šaltinį.

SKELBIMAI

touched by digitouch!