GYVENIMAS MARGAS

Visos kategorijos
Erasmus+ projekto dalyviai Šėtos gimnazijoje.  / E. Nagevičienės nuotr.

Europinių susitikimų pamokos

Antanida LIKŠIENĖ - 13:34 Lapkričio 18d. 2019

Šėtos gimnazistai jau antrus metus mokosi ne tik iš knygų, iš savo mokytojų ir vieni iš kitų, bet ir gilina žinias užsienyje, vykdami į susitikimus su Europos Komisijos programos Erasmus+ projekto „Ateities Erasmus: vertybės Europos ateičiai“ partneriais.

Erasmus+ projekto veiklos Šėtos gimnazijoje

Šėtos gimnazija jau antri mokslo metai dalyvauja tarptautiniame Europos Komisijos programos Erasmus+ projekte „Ateities Erasmus: vertybės Europos ateičiai“. Projektu siekiama stiprinti mokinių socialines ir tarpkultūrines kompetencijas, susitikimų metu bendraujant, kartu gyvenant pažinti vieni kitus, susipažinti su dalyvaujančių šalių kultūra ir istorija betarpiškai, per pažinimą. Projekto koordinatoriai yra Vokietijos Herzog-Christian-August gimnazija, pakvietusi prisijungti prie projekto ir mūsų gimnaziją.

Per dvejus bendradarbiavimo metus mokiniai su mokytojais sukurs utopinę ir distopinę istorijas, jas iliustruos ir bus išleista bendra visų projekto dalyvių knygelė, o viena istorija taps garso knyga.

Per šiuos metus jau įvyko susitikimai Airijoje, Norvegijoje ir Ispanijoje.

Mokiniai parengė žodynėlį visomis kalbomis su dažniausiai projekte vartojamais žodžiais, sukūrė logotipą, susitikimų metu planingai ieškojo medžiagos savo istorijoms. Dėl to Airijoje lankėsi gūdžius laikus primenančiose pilyse ir mokėsi rašyti istorijas, Norvegijoje domėjosi klimato kaita ir biologijos mokslo pasiekimais, Ispanijoje aktualu buvo robotikos naujovės ir robotų pritaikymas.

Dailininkė Sigutė Ach akvarelės pamokoje. / E. Nagevičienės nuotr. Šėtos gimnazija pasirinko supažindinti su teksto iliustravimo technikomis, o susitikime Vokietijoje bus apibendrinti rezultatai, išleistos istorijų popierinės ir audio knygelės. Tad bendro darbo ir rūpesčių buvo ne tik rengiantis susitikimams ir jų metų, bet ir per visus mokslo metus. Juk į susitikimus važiuoja vis kiti mokiniai, sugrįžę jie turi visiems projekto mokiniams perteikti savo pastebėjimus, išmoktus dalykus ir kelionės įspūdžius.

Istorijas rašė visi mokiniai, pristatė jas projekto draugams ir visi išrinko geriausias, kurios ir bus iliustruotos, spausdintos ir įgarsintos.

Šėtos gimnazijos geriausiomis pripažintos Eglės Gulbinaitės ir Viktorijos Stanišauskaitės istorijos. Be abejo, istorijos parašytos anglų kalba, o tai irgi svarbi mokymosi projekte dalis.

Projekto dalyvių susitikimas Šėtoje

Didžiausias iššūkis – priimti užsienio draugus savo šalyje. Tam ruoštasi iš anksto: planuota, galvota, derinta, kol atėjo spalio pabaiga ir svečiai sugužėjo į mūsų gimnaziją.

Šėta buvo atgijusi: tiek daug svečių jau seniai bebuvo mūsų krašte. Gimnazijoje viešėjo mokytojai ir mokiniai iš Airijos, Vokietijos, Ispanijos, Norvegijos mokyklų, iš viso 8 mokytojai ir 24 mokiniai. Mokiniai apsigyveno mūsų mokinių šeimose, o mokytojai nakvynei pasirinko Grėjaus namų viešbutį Kėdainiuose.

Reikėjo susipažinti, papasakoti vieni kitiems, iš kur atvyko, ką nuveikė projekte. Projekto vadovė anglų kalbos mokytoja Jurgita Tekunova daug funkcijų priimant svečius patikėjo mokiniams: prisistatymo renginį gražiai tautiškais kostiumais pasipuošę vedė Lina Sliesoraitytė ir Martynas Autukas. Gimnazijos erdves pasidalinę svečius grupėmis išradingai pristatė Orinta Kasparavičiūtė, Miglė Dailidėnaitė, Radvilė Bikelytė, Martyna Kiaunytė, Viktorija Stanišauskaitė. Išradingai susipažinimo ir susidraugavimo pamokėles pravedė Eglė Gulbinaitė ir Orinta Kasparavičiūtė. Ir visur kitur, kur tik reikėjo, priimant svečius, dirbo mokiniai. Jiems tai buvo vertėjavimo, bendravimo pamokos. O jų reikėjo ne tik gimnazijoje, mokiniams teko būti vertėjais ir savo šeimose.

Gera išnaudoti galimybę bendrauti. Mokytojai iš partnerių mokyklų tapo mano draugais, kviečiame vieni kitus į svečius asmeniškai pasibaigus projektui. Įdomu, kad mokytojų problemos visose šalyse panašios. J. Tekunova

Iliustravimo technikoms mokyti gimnazija kvietė svečius: su projekto dalyviais dirbo garsi visoje Lietuvoje ir ne tik knygų iliustruotoja, dailininkė Sigutė Ach, mokiusi akvarelės liejimo, mokytoja Giedrė Kanapeckaitė, mokiusi tapybos paslapčių, architektė Jurgita Donovan mokė su kompiuterine dizaino programa parengti iliustracijas spausdinimui, o mūsų dailės mokytoja Gintarė Boreišienė supažindino svečius su sausos adatos ir lino raižinio technologijomis. Visų sukurti darbeliai buvo eksponuojami parodoje gimnazijos fojė. Bendras mokymasis, pasitariant ir pasidžiaugiant, suteikė naujų įgūdžių, kurių reikės jau namuose, sugrįžus, iliustruojant savo sukurtas istorijas.

Projekto dalyvių darbų paroda gimnazijos fojė. / E. Nagevičienės nuotr.Gimnazija siekė supažindinti svečius su mūsų krašto istorija ir kultūra, labiau akcentuojant dailės, meno raiškas. Projekto dalyviai lankėsi ekskursijose po Šėtą ir Kėdainius. Kėdainių krašto muziejaus Arnetų namuose išbandė tradicinius lietuvių amatus: vilnos vėlimo, vytelių pynimo, keramikos, tai taip pat viena iš galimybių iliustruoti istoriją kitomis technikomis. O Vilniuje MO muziejuje dalyvavo edukacinėje veikloje tradicinio ir modernaus meno sankirtų beieškant. Lankytasi Trakuose, Anykščiuose, Molėtuose. Gimnazija siekė kuo daugiau parodyti rudenėjančios Lietuvos grožio, supažindinti su turtinga mūsų istorija ir kultūra.

Kėdainiuose savivaldybės meras Valentinas Tamulis priėmė projekto dalyvius puošnioje rajono tarybos posėdžių salėje. Mūsų mokiniai Andrėja Sadauskaitė, Živilė Kerbelytė, Lukas Levinskas ir Viktorija Stanišauskaitė gražiai pristatė projekto veiklas ir jau įvykusius susitikimus. O meras, pasidžiaugęs Šėtos gimnazijos partneryste Erazmus+ programoje, palinkėjo mūsų svečiams gražių įspūdžių ir naudingų patirčių lankantis Lietuvoje.

Įsimintinas ir visų projekto dalyvių susitikimas su mūsų mokinių tėvais ir gimnazijos mokytojais. Tėvų rūpesčiu buvo padengtas gražus stalas su įdomiais užkandžiais, pyragais ir tortais. Buvo ne tik skanu, bet ir įdomu pabūti visiems kartu.

Papasakoti apie savaitę, praleistą kartu su projekto partneriais, galima ilgai, nes įvykių, susitikimų, įdomios veiklos buvo daug ir įvairios.

Kas iš to?

„Bet kas iš to?“ – paklaus šiuolaikinis žmogus, įpratęs visame kame pirmiausia įžiūrėti naudą.

Pakalbinau žmones, dalyvavusius projekto partnerių susitikime.

Projekto vadovė Jurgita Tekunova su dalyviais Kėdainiuose. / E. Nagevičienės nuotr.Neringa Širkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui:

„Svarbu, kad mūsų svečiai lankėsi ir matematikos mokytojos metodininkės Vaidos Kleivienės matematikos pamokoje 7a klasėje. Jiems patiko atviras, nuoširdus bendravimas. Janą, projekto koordinatorių iš Vokietijos, sužavėjo tylos signalas, kuris liudija apie mokinių ir mokytojos susitarimus. Pamoką svečiai įvertino gerai, jiems buvo įdomus technologijų panaudojimas.

Į susitikimo organizavimą ir vykdymą buvo įtraukta visa gimnazijos bendruomenė. Tai nekasdienė veikla, buvo įdomu stebėti, kaip su svečiais bendravo ne tik projekte dalyvaujantys mokiniai. Susitikime su mokinių tėvais pastebėta, kad gebėjimas priimti kitokios kultūros, kitokį žmogų yra ugdomas per praktiką, per susitikimus ir bendravimą.

Gimnazijos veikla susitikimo metu nebuvo nutraukta ar kitaip suvaržyta. Kruopštus planavimas, plano laikymasis, susitarimų vykdymas sudarė sąlygas įprastai gimnazijos veiklai.

Projektas svarbus ir miestelio kultūros puoselėjimui.“

Lina Sliesoraitytė, 4 klasės mokinė, projekto dalyvė:

„Buvo puiku vėl susitikti su Sierža, mergaite, kurios šeimoje gyvenau Airijoje. Pastebėjau, kad mūsų abiejų šeimos labai panašios, nes daug bendrauja tėvai su vaikais. Sierža nesusižavėjo mūsų tradiciniais valgiais: didžkukuliais, balandėliais. Skiriasi mūsų laisvalaikio pasirinkimas. Mes savaitgalius dažniausiai praleidžiame šeimoje, o jie išeina susitikti su draugais.

Buvo įdomu stebėti, kaip su svečiais bendravo ne tik projekte dalyvaujantys mokiniai. N. Širkienė

Mano mama Neringa Sliesoraitienė pasižadėjo išmokti kalbėti angliškai, nes ji pakvietė Sieržą atvažiuoti į svečius dar kartą. Susitikimo metu daug vertėjavau ne tik šeimoje, bet ir gimnazijoje, veiklų metu. Savo ateitį ketinu sieti su anglų kalba, todėl ir mama išleido dalyvauti projekte, o projekto suteikta anglų kalbos praktika buvo man labai naudinga.“

(Iš kairės) Projekto mokytojos Vijolė Glebauskienė, projekto vadovė Jurgita Tekunova, Vaida Kleivienė.  / E. Nagevičienės nuotr.Martynas Autukas, 3 klasės mokinys, projekto dalyvis:

„Mano šeimos svečiai buvo ispanų berniukai Chuan ir Pablo. Problema buvo, kad jie labai silpnai kalbėjo angliškai, tačiau susikalbėti galėjom. Mano mama Jolanta Autukienė kalba angliškai, tai namuose nereikėjo vertėjauti. Mūsų svečiai taip pat nesižavėjo mūsų valgiais, bet pripažino, kad mano mama gamina skaniau nei maitinimo įstaigose. Vaikinams Lietuvoje patiko, o šeštadienį juos dar nusivežėm į Kauną, pramogavom iki jų išvažiavimo. Mano mama buvo ir man labai gera, kol vešėjo ispanai, šiaip ji gana griežtai mane prižiūri.“

Laurintos Prasčiūnaitės, 3 klasės mokinės, projekto dalyvės, mama Lina Telvoševičienė pasidžiaugė, kad jų viešniai iš Airijos Rachelei itin patiko jos rankdarbiai. O Laurinta guodėsi, kad Rachelė daugiau bendravo su jos sese penktoke Rugile, jai teko vertėjauti mergaičių pokalbiuose.

Vokiečių delegacijos mokytoja Angela Deichler pažymėjo, kad jai itin patiko lauko klasė, muziejus, šaudykla. Ji akcentavo ir stebėtos matematikos pamokos struktūrą, suplanuotą vyksmą, kompiuterinės technikos panaudojimą. Gimnazijoje ypač žavi atvirumas: nėra tvoros, tiesiog laukai, daug erdvės. Gimnazija didelė, erdvi, daug vietos. Mokytojai turi savo klases, jos mokykloje mokiniai turi savo klases. O ypač ji pabrėžė, kad mūsų žmonės gerbia savo šalį, žavi žmonių energija, išdidumas, europietiškumas.

Airijos mokytoja Elaine Linehan atkreipė dėmesį į gerą mūsų mokinių anglų kalbą, mokiniai mandagūs, paslaugūs. Ypač ji paminėjo Liną, Viktoriją. Matematikos pamokoje ji išskyrė taisyklių laikymąsi, matematinį žaidimą, mokinių namų darbų patikrinimą, kompiuterinių technikų panaudojimą.

O airė mokytoja Ramona Morgan atkreipė dėmesį, kad airių ir lietuvių tautos turi panašią istoriją, ji atrado daug bendrumų. Vienas iš jų – mūsų Dievo Tarnaitė Adelė Dirsytė, mokiusi merginas kalines sovietiniame lageryje. Elaine savo krašto istorijoje randa mokytoją, kuri airių kalbos vaikus mokė per tvorą.

Ekskursiją po Šėtą veda Laurinta Prasčiūnaitė. / E. Nagevičienės nuotr.Norvegijos mokytoja Gro Skansen-Orgen pabrėžė mūsų krašto žmonių istorinę patirtį, jos įprasminimą mūsų gimnazijoje ir Lietuvoje.

Projekto vadovė, anglų kalbos vyr. mokytoja Jurgita Tekunova pasidalino savo mintimis:

„Gera išnaudoti galimybę bendrauti. Mokytojai iš partnerių mokyklų tapo mano draugais, kviečiame vieni kitus į svečius asmeniškai pasibaigus projektui. Įdomu, kad mokytojų problemos visose šalyse panašios: ilgos darbo valandos, dažnai negatyvus visuomenės požiūris dėl esą ilgų atostogų, trumpo darbo laiko mokykloje, mokinių demotyvacija, mokytojo autoriteto nuvertinimas visuomenėje. Smagu, kad mes, Lietuvos mokytojai, esame lygiateisiai su Europos Sąjungos senbuviais, atrandame temų pokalbiams, bendravimui.

Dalyvavimas projekte ir mokytojams, ir mokiniams suteikė unikalią galimybę bendrauti, atsiskleisti, vartoti anglų kalbą. Dėkoju gimnazijos bendruomenei už sutelktumą, ne tik mokytojai, bet ir visi darbuotojai labai nuoširdžiai kūrė palankią atmosferą projekto dalyviams. Paaiškėjo, kad daug gerų žmonių yra mūsų krašte: ir mokinių tėvai, ir miestelio gyventojai, ir viešbučio „Grėjaus namas“ darbuotojai buvo labai geranoriški, svečiams paliko puikų įspūdį.

Esu laiminga: projektas pareikalavo daug laiko ir jėgų, bet buvo verta: bendradarbiavimas atskleidė naujų perspektyvų tobulinti savo darbą.“

O ką mano gimnazijos direktorius?

Gimnazijos direktorius Mindaugas Danilevičius apibendrino:

„Erasmus+ projektas „Ateities Erasmus: vertybės Europos ateičiai“ tai dar vienas labai rimtas iššūkis Šėtos gimnazijos bendruomenei. Konkrečiai šis projekto etapas dar kartą parodė mums patiems ir mūsų krašto bendruomenei stiprų Šėtos gimnazijos pedagogų potencialą veikti sudėtingose ir netradicinėse situacijose. Todėl tai prasmingas visos kūrybinės ir organizacinės komandos laimėjimas, skatinantis mūsų visų pelnytą pasididžiavimą nuveiktomis projekto veiklomis, nes jos sutelkė pedagogus, tėvus ir gimnazijos savininką mokinių patirties auginimui ir jų asmenybių brandos skatinimui.

Tad nuoširdžiai dėkoju visiems kolegoms už sutelktumą, ryžtą ir puikų bendradarbiavimą vardan mūsų mokinių sėkmės.“

0 Skaityti komentarus / komentuoti

Komentuoti

Naujienų portalo www.rinkosaikste.lt redakcija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau rodo komentaro autoriaus IP adresą ir pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, pažeidžia įstatymus ar reklamuoja. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus redakcija.ra@gmail.com. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Skelbdami savo nuomonę, jūs sutinkate su taisyklėmis.
Griežtai draudžiama www.rinkosaikste.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti www.rinkosaikste.lt kaip šaltinį.
Taip pat skaitykite
img

Pavasarį miškuose – ragų radybos

Svarbiausias užsiėmimas – kasdieninis gyvenimas
15:21 Kovo 19d. 2020
img

Meilės liepsną kursto ir ledinės maudynės

Svarbiausias užsiėmimas – kasdieninis gyvenimas
08:00 Vasario 14d. 2020
img

Kaip vingiuotas gyvenimas žmogų ištiesina

Svarbiausias užsiėmimas – kasdieninis gyvenimas
15:09 Vasario 12d. 2020
img

Mitai ir tikrovė: kiek šilumos iš tiesų yra Ispanijoje?

Svarbiausias užsiėmimas – kasdieninis gyvenimas
12:48 Sausio 30d. 2020
img

Kaip Kėdainiuose sekasi gyventi neįprastų pavardžių turėtojams?

Svarbiausias užsiėmimas – kasdieninis gyvenimas
13:37 Sausio 23d. 2020
img

JAV mokytojavęs kėdainietis: „Šiuo metu esu visiškai patenkintas tuo, kur esu ir ką veikiu“

Svarbiausias užsiėmimas – kasdieninis gyvenimas
14:51 Sausio 14d. 2020
img

Kėdainiečio išradingumas: parduotuvę įkūrė keleiviniame autobuse

Svarbiausias užsiėmimas – kasdieninis gyvenimas
10:47 Gruodžio 29d. 2019
img

Grįšim „atgal į gamtą“ ar eisim ten, kur technologijos ves?

Svarbiausias užsiėmimas – kasdieninis gyvenimas
11:47 Gruodžio 18d. 2019
img

Saldi švenčių įžanga – „Vikondos“ darbuotojai surengė Kalėdinių pyragų dieną (GALERIJA)

Svarbiausias užsiėmimas – kasdieninis gyvenimas
18:32 Gruodžio 09d. 2019

SKELBIMAI

touched by digitouch!