GYVENIMAS MARGAS

Visos kategorijos
Šėtos gimnazijos bendruomenė stengiasi suprasti vieni kitus, būti tolerantiška, suvokti, koks reikšmingas yra mokytojo, mokinio, tėvų, kolegų bendradarbiavimas norint pasiekti užsibrėžtų tikslų.   / Šėtos gimnazijos nuotr.

Šimtametės mokyklos kryžkelės

Vilija MOCKUVIENĖ - 13:42 Liepos 18d. 2019

Puikiai žinome liaudies posakį, jog viščiukus skaičiuojame rudenį. Tačiau švietimo bendruomenė tokią tiesą papildo, jog jų veiklos rezultatai paaiškėja vasarą. Mokyklos užvertė dar vienerių mokslo metų puslapį, įvertino mokinių žinias, susumavo rezultatus. 

Baigiantis mokslo metams gražia tradicija tapo daugelyje švietimo įstaigų organizuoti Garbės ar Padėkos šventes, kurių metų pasidžiaugiama geriausiais moksleivių ir pedagogų pasiekimais. 

Tokia šventė birželio mėnesį nuaidėjo šimtmetį šiais mokslo metais švenčiančioje Šėtos gimnazijoje. 

Mokykla – visapusiškas švyturys

Pasak gimnazijos direktoriaus Mindaugo Danilevičiaus, kasmet užverčiant dar vienerių mokslo metų puslapį apninka daugybė minčių: „Mūsų švietimo sistema jau daugelį metų gyvena reformų įkarštyje. Esame atsidūrę didžiulėje kryžkelėje. Stengiamės eiti koja kojon su daugybe iššūkių.

Ne vien rezultatų reikia vaikytis, esame miestelio bendruomenės dalis, savo šalies ląstelė, turinti auginti, ugdyti tikslų siekiančią, brandžią asmenybę. Turime būti atviri. Ypač kaimuose ar nedideliuose miesteliuose mokykla neretai yra vienintelis švyturys, kuris po savo šviesa talpina ir kultūrinius, ir patriotinius, ir socialinius spindulius M. Danilevičius

Šiandienos mokykla – besimokanti, skatinanti mokytis ir išmoktus dalykus taikyti pamokose bei dalytis įgyta patirtimi. Besidalydami mokomės ir patys – dar kartą pasitikriname, ar esame teisingame kelyje, siekdami geresnių mokinių mokymosi rezultatų. Tačiau ne vien rezultatų reikia vaikytis, esame miestelio bendruomenės dalis, savo šalies ląstelė, turinti auginti, ugdyti tikslų siekiančią, brandžią asmenybę. Turime būti atviri. Ypač kaimuose ar nedideliuose miesteliuose mokykla neretai yra vienintelis švyturys, kuris po savo šviesa talpina ir kultūrinius, ir patriotinius, ir socialinius spindulius. Būna atvejų, kad tik mokykla tampa vieninteliu jaunos asmenybės formuotoju ar net maitintoju visom prasmėm. 

 „Mūsų švietimo sistema jau daugelį metų gyvena reformų įkarštyje. Esame atsidūrę didžiulėje kryžkelėje. Stengiamės eiti koja kojon su daugybe iššūkių“, – teigia Šėtos gimnazijos vadovas Mindaugas Danilevičius. Esu optimistas, tikiu, kad mūsų gimnazija turi šviesią ateitį, nepaisant faktų, kad kasmet sumažėjame maždaug viena  klase, nuolat tenka ieškoti mokytojų. Negaliu užmerkti akių prieš faktą, kad ne tik mūsų gimnazijoje, bet ir kitose kaimų ar mažesnių miestelių mokyklose, trūksta kvalifikuotų specialistų. Pedagogai – didžiausia aktualija. Kas bus po dešimt – penkiolikos metų? Juk mūsų mokykloje jų amžiaus vidurkis 49 metai.“

Svarbiausia – supratimas ir palaikymas

Šėtos gimnazijos bendruomenė stengiasi suprasti vieni kitus, būti tolerantiška, suvokti, koks reikšmingas yra mokytojo, mokinio, tėvų, kolegų bendradarbiavimas norint pasiekti užsibrėžtų tikslų. Mokykloje mokytojai ir tėvai turi būti pagrindiniais mokinių motyvatoriais. Šėtoje, kaip ir dažnoje gimnazijoje, tenka išgirsti tėvų nusiskundimų, jog vaikams niekas neįdomu, jie neturi motyvacijos mokslams. Tada mokykla ieško būdų, kaip sudominti vaikus žiniomis, kaip tinkamai nukreipti juos tolimesnio gyvenimo kelio paieškose. 

 Gimnazijos bendruomenė puoselėja pilietiškumo ir tautiškumo tradicijas ir didžiuojasi Šaulių būreliu, muziejumi bei Adelės Dirsytės kabinetu. „Jau kuris laikas girdime, kad mūsų šalyje per daug sureikšmintas aukštasis mokslas. Tikrai turime reabilituoti darbininkiškas profesijas, amatus. Tad savo auklėtiniams kalbame, jog didžiausia vertybė – sąžiningas darbas ir dora“, – svarstė M. Danilevičius. 

„Yra veiksnių, kuriuos mokykla gali suvaldyti, tačiau yra ir tokių dalykų, kurių mes vieni patys niekaip neįveiksime. Apmaudu, kad esame verčiami konkuruoti, vaikytis reitingų, kurie tikrai neatspindi tikrosios švietimo situacijos. Šiandien noriu kalbėti ne apie sunkumus, bet apie tai, kas praskaidrina kasdienybę, praturtina mūsų gyvenimą ir leidžia didžiuotis. Septyniasdešimtosios abiturientų laidos dvylikos metų darbo rezultatų bus ateityje, o šįkart apie metinius mūsų mokinių pasiekimus“, – gręždamasis į pastaruosius mokslo metus sakė M. Danilevičius.  

Apmaudu, kad esame verčiami konkuruoti, vaikytis reitingų, kurie tikrai neatspindi tikrosios švietimo situacijos. M. Danilevičius

Tobulėjimui – visos galimybės

Gimnazija sudaro visas galimybes mokiniams tobulėti. Organizuojamos dalykinės lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, anglų kalbos konsultacijos mokiniams, siekiantiems pažangos, taip pat konsultacijos gabiems mokiniams, norintiems dalyvauti dalykų olimpiadose bei konkursuose.

Gimnazijos bendruomenė puoselėja pilietiškumo ir tautiškumo tradicijas, gimnazija didžiuojasi Šaulių būreliu, muziejumi, Adelės Dirsytės kabinetu, lauko klase, dalyvauja tradiciniuose renginiuose, suvokia kultūros aspektus – tęstinumą, pereinamumą. Tradiciniai gimnazijos renginiai atspindi gimnazijos vertybes.

Šėtos gimnazijoje įgyvendinamas lauko klasės projektas. Gimnazijoje rengiamos įvairios parodos, atgaivinančios Šėtos miestelio istoriją, pabrėžiamos gimnazijos sąsajos su įžymiais žemiečiais, interneto svetainėje pateikiama išsami, XVIII amžių siekianti mokyklos istorija, eksponuojami kraštotyriniai ir kūrybiniai mokinių darbai skatina mokinių pasididžiavimo jausmą gyvenamąja aplinka, jos praeitimi ir dabartimi. 

Gimnazija  nuo 2015 metų dalyvavo Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vykdomame projekte „Mokymosi pažanga. Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai. Skaitymo metodų taikymas per matematikos, lietuvių kalbos ir istorijos pamokas 5 ir 7 klasėse panaudojant IQES internetinę sistemą“.  Vykdytos NMVA projekto „Mokymosi pažanga. Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“ veiklos: mokymai, kuriuos vedė NMVA mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo skyriaus vedėja Laima Gudaitė ir Arvydas Juozaitis. Vestos ir analizuotos atviros matematikos bei istorijos pamokos 5, 7 klasėse padėjo parengti „Susitarimus dėl individualios mokinio pažangos fiksavimo“. Siekiant geresnių mokymosi rezultatų mokiniai išmoko matuoti individualią pažangą, ją sistemingai aptarti su tėvais, dalykų mokytojais, klasės vadovu, Gimnazija priklauso sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui.

Savą indėlį palieka ir pamokų organizavimas išorinėse edukacinėse erdvėse (edukacinės pamokos vyko Kėdainių krašto muziejuje, Daugiakultūriame centre, Janinos Monkutės-Marks muziejuje-galerijoje, UAB „INGLEBY Lithuania Agro bendrovėje“, Jonavos r. Žeimių dvare ir kt.). Tai padeda mokiniams ugdytis tautinę savimonę, atsižvelgiama į mokinių poreikius bei galimybes, skatinamas mokinių noras pažinti, tyrinėti, formuoti. 

Šėtos gimnazija – aktyvi įvairių projektų, konkursų, olimpiadų dalyvė, tad šėtiškiai tikrai turi kuo didžiuotis. 

Gimnazijos bendruomenė puoselėja pilietiškumo ir tautiškumo tradicijas, gimnazija didžiuojasi Šaulių būreliu, muziejumi, Adelės Dirsytės kabinetu, lauko klase, dalyvauja tradiciniuose renginiuose, suvokia kultūros aspektus – tęstinumą, pereinamumą. Aut. past.

Sėkmės raktas – ir atsidavusių mokytojų rankoseMokyklos šventėje „Garbės diena“ už sportinius ir akademinius pasiekimus buvo pagerbti ir apdovanoti moksleiviai ir jų mokytojai.

„Nemaža dalis mokinių pasiekimų aukštumų slypi mokytojų rankose. Tad nuoširdų ačiū tariu visiems mūsų gimnazijos mokytojams, negailėjusiems laiko ir jėgų mokant mokinius ir skatinant juos mokytis. Daugelis mūsų gimnazijos mokytojų myli mokyklą ir atsidavę savo darbui, tačiau šįkart labiausiai norisi išskirti istorijos mokytoją ekspertę Audronę Pečiulytę. Ji už savo darbą ir netradicines pamokas apdovanota Švietimo ministro padėka. 

Tik pačių geriausių žodžių vertas ir tokios pat padėkos sulaukęs Vladas Kiaulakis, kurio paruošti mokiniai – nuolatiniai įvairių sporto šakų rajono, respublikinių ir tarptautinių varžybų nugalėtojai. Jo treniruojama Šėtos gimnazijos lengvosios atletikos vaikinų komanda ne kartą tapo Lietuvos kaimo mokyklų nugalėtoja. Daugiau kaip dešimt V. Kiaulakio mokinių dirba kūno kultūros mokytojais bei treneriais“, – sakė Šėtos gimnazijos vadovas. 

Nugalėtojai įvairiose srityse

Kaip tuos viščiukus rudenį, vasarai startuojant skaičiuodami mokinių pasiekimus, Šėtos gimnazijos pedagogai parašė dešimtis padėkų. „Puikių rezultatų mūsų mokiniai pasiekė įvairiose srityse. Aukštų rezultatų pasiekėme ir rajoniniuose, ir respublikiniuose konkursuose: interneto svetainių kūrimo konkurse sėkmė lydėjo Edviną Dambrauską, technologijų olimpiadoje pasižymėjo Viktorija Stanišauskaitė, „Ateities lingvisto“ bei skaitovų konkurse puikiai pasirodė Goda Kiaunytė.

Gerų rezultatų pasiekėme lietuvių, anglų, rusų kalbų olimpiadose, muzikos, tikybos žinių konkursuose, protmūšiuose. 

Įvairiose sporto varžybose iškovojome daugybę medalių. Mes esame vieni pajėgiausių Lietuvos mokyklų žaidynių dalyvių: puikiai žaidžiame kvadratą, futbolą, krepšinį, tinklinį, stalo tenisą. 

Ačiū visiems mokytojams už puikų darbą ir daug pagyrimų mokiniams, kurie turtindami savo žinių bagažą garsina gimnaziją ir savąjį kraštą“, – sakė M. Danilevičius.

0 Skaityti komentarus / komentuoti

Komentuoti

Naujienų portalo www.rinkosaikste.lt redakcija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau rodo komentaro autoriaus IP adresą ir pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, pažeidžia įstatymus ar reklamuoja. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus redakcija.ra@gmail.com. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Skelbdami savo nuomonę, jūs sutinkate su taisyklėmis.
Griežtai draudžiama www.rinkosaikste.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti www.rinkosaikste.lt kaip šaltinį.
Taip pat skaitykite

SKELBIMAI

touched by digitouch!